Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

II GSK 688/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

ważność pozwolenia na budowę kończyła się 16 grudnia 2004 r. Do formalnego rozpoczęcia prac niezbędny był wpis do Dziennika Budowy dokonany przez inżyniera kontraktu...
upływu terminu pozwolenia na budowę - miał ponad dwa miesiące. W związku z powyższym Komisja przypisała skarżącemu winę nieumyślną, ponieważ nie miał on zamiaru...

II GSK 748/13 - Wyrok NSA z 2014-06-17

w jej postanowieniach prac zgodnie z projektem zamiennym budowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w C. oraz zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę...
odpadów zawierających azbest, dla budowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania odpadów w C., gm. Z. w zamian za pozyskanie przez wykonawcę gruntów z wykopu...