Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych X
  • Symbol

I SA 1496/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-24

może nastąpić jeżeli ma na celu zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę i podział...

I SA 3143/01 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-20

kwadratowych i na tej działce gruntu w oparciu o pozwolenie na budowę z dnia [...] października 1960 roku wydane przez Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej W., J. P. i Z. K...