Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

II SA/Wa 260/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-20

specjalistyczne. CKL podkreśliła też, że osoby sporządzające protokół powypadkowy nie dysponują wiedzą medyczną, która pozwoliłaby zakwalifikować zdarzenie opisane w protokole...
, ale ma charakter pierwotny związany z krótkowzrocznością skarżącego, powodującą zmiany budowy gałek ocznych z pociąganiem siatkówki stwarzające podatność na zachorowanie, tj...