Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

I OSK 1722/18 - Wyrok NSA z 2020-02-12

się przestępstwa określonego w art. 91a tej ustawy. Podkreślono, że nie wszystkie elementy przewidziane decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę...
funkcjonariuszy uprawnionych do pobierania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. Sąd podkreślił, że brak formalnego odbioru budynku i pozwolenia na jego użytkowanie...

II SA/Wa 764/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-22

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę nr [...] z dnia [...] października 1999 r. Prócz tego wskazano, że stan techniczny budynku...
rocznych oraz pięcioletnich przeglądów przedmiotowego budynku pozwoleń na budowę oraz pozostałej kompletnej dokumentacji budowlanej) budynku położonego w [...], przy ulicy...

I OSK 2122/16 - Wyrok NSA z 2018-06-29

wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym lub warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 84a ust. 1 pkt 1 prawa...
mieszkaniowych, nie wydano pozwolenia na jego użytkowanie. Nadto podał, iż w dniu [...] lutego 2015 r. darował przedmiotową nieruchomość córce M. S. W ocenie organu obrona...

I OSK 2492/14 - Wyrok NSA z 2016-04-22

przeznaczonym na cele służbowe, wybudowanym w 2010 r. w ramach projektu budowy Placówki Straży Granicznej w B. Zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę z [...]09.2007...
i decyzją o pozwoleniu na użytkowanie z 2010-06-[...]wybudowane obiekty Placówki Straży Granicznej w B. obejmowały także budynek mieszkalny wielorodzinny., Jak pokreślono...

II SA/Wa 1610/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-13

., nr [...], przenoszącej decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w P. z [...] grudnia 1993 r. nr [...] udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego na działkach o nr ew...
. [...] w miejscowości C., nie zostały zakończone, a dla przedmiotowego obiektu budowlanego nie wydano pozwolenia na użytkowanie., Skarżący sformułował również zarzut naruszenia...

II SA/Wa 107/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-10

pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego na działkach o nr ew. [...] i [...] w miejscowości [...], nie zostały zakończone, a dla przedmiotowego obiektu budowlanego nie wydano...
pozwolenia na użytkowanie., Pełnomocnik skarżącego podniósł także zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj.:, 1. art. 99a ust...

I OSK 6/17 - Wyrok NSA z 2018-11-30

. w którym znajduje się przyznany stronie lokal, roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę. Wskazano, że stan techniczny...

II SA/Wa 156/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-11

- [...] maja 2004 r., 2) wykonanie oraz zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę - [...] sierpnia 2004 r., 3) zawarcie umowy najmu nowopowstałego...
jednorodzinnego) albo 4) w przypadku budowy domu jednorodzinnego - odpis z księgi wieczystej potwierdzający własność gruntu (prawo użytkowania wieczystego) oraz pozwolenie...

I OSK 3402/15 - Wyrok NSA z 2017-10-20

Kierownika Urzędu Rejonowego w [...] z [...] grudnia 1993 r. nr [...], udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego na działkach o nr ew...
. [...] i [...] w miejscowości [...], nie zostały zakończone, a dla przedmiotowego obiektu budowlanego nie wydano pozwolenia na użytkowanie., II. prawa materialnego, które miało wpływ na wynik...

II SA/Wa 327/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

i pięcioletnich przeglądów przedmiotowego budynku, pozwoleń na budowę oraz pozostałej kompletnej dokumentacji budowlanej) budynku położonego w [...] przy ul. [...] na okoliczność...
r. funkcjonariusz wniósł o dopuszczenie dowodu z decyzji z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w sprawie przyznania pomocy finansowej jego żonie na budowę domu...
1   Następne >   3