Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

III SA 2088/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-01

artykułu, uprawniający go do ulgi w podatku. Izba nie znalazła też podstaw do zastosowania w sprawie art. 16 ust. 7, dowodząc, że pozwolenie na budowę M. K. otrzymał...
, że warunek utrzymania ulgi z art. 16 ww. ustawy, w postaci uzyskania pozwolenia na budowę nowego lokalu, musi być spełniony po zbyciu lokalu, tj. w ciągu 6 miesięcy od dnia...

I SA/Bk 25/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-16

nr [...] z przyłączeniem czterech projektowanych budynków mieszkalnych na działce nr [...]. Na warunkach umowy zawartej z Gminą D. i pozwolenia na budowę wydanego...
. o wydanie pozwolenia na budowę, obejmującego budynek mieszkalny, jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, zlokalizowany na działkach nr [...], położonych w F...

I SA/Bk 24/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-16

nr [...]. Na warunkach umowy zawartej z Gminą D. i pozwolenia na budowę wydanego przez Starostwo Powiatowe w B., C. G. jako inwestor prywatny, wybudował i przekazał z dniem...
,, - wnioskiem z [...] grudnia 2016 r. C. G. zwrócił się do Starostwa Powiatowego w B. o wydanie pozwolenia na budowę, obejmującego budynek mieszkalny, jednorodzinny, parterowy...

I SA/Bk 892/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-23

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w B.; (-) decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę linii kablowej wydana...
, czy w latach 1998 - 2007 skarżący zwracał się do ww. organów z wnioskami o uzyskanie zgody lub pozwolenia na budowę stacji paliw oraz zjazdu z drogi publicznej, organ...

I SA/Bk 130/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-08-19

pozwolenia wodnoprawnego na wykonania urządzenia wodnego, warunki przyłączenia do sieci energetycznej hali magazynowej, warunki przyłączenia do sieci energetycznej placu budowy...
, pozwolenie na budowę budynku magazynowego, pozwolenie na budowę zjazdu do terminalu przeładunkowego, oraz decyzję o zatwierdzeniu podziału przedmiotowych nieruchomości...

I SA/Wr 1207/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-04-16

opodatkowanej jak i sprzedaży zwolnionej od podatku VAT. Ustalenie takie organ ten oparł na treści wydanego pozwolenia na budowę, w którym określono przeznaczenie budynku...
pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej oraz oględzinach budynku, przy czym decydujące znaczenie przypisano dokumentacji techniczno-budowlanej i założeniu...

I SA/Bk 322/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-09-10

działce został wybudowany przez małżonków na podstawie pozwolenia na budowę z 2013 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w B. został powiadomiony o zakończeniu...
. Przed dokonaniem transakcji sprzedaży na rzecz W. sp. z o.o. strona uzyskała wraz z mężem, pozwolenie na budowę na działce nr [...] w obrębie O. gm. J., dotyczące dwóch...

I SA/Bk 321/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-09-10

z poddaszem użytkowym do wykończenia budynek znajdujący się na przedmiotowej działce został wybudowany przez Państwa W. na podstawie pozwolenia na budowę z 2013 r. DIAS...
. z o.o. strona uzyskała wraz z żoną, pozwolenie na budowę, na działce nr [...]w obrębie O., gm. J., dotyczące dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie...

I SA/Kr 645/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-01-12

, że pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego na działce [...] w K. na osiedlu M. zostało wydane w dniu [...].06.1990r. dla G. i J. G., a następnie pozwolenie to zostało...
Gminy, przenoszącej pozwolenie z dnia [...].06.1990r. W oparciu o te ustalenia organ I instancji stwierdził, że budowa budynku mieszkalnego trwała 13 lat (od 1990 r. do 2003...

I SA/Bk 294/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-09-22

) w latach 2002-2016 'A.' spółka jawna uzyskała następujące pozwolenia na budowę na działkach o numerach geodezyjnych: [...] i [...]:, - decyzja nr [...] z dnia [...] sierpnia...
2006 r. na mocy której zatwierdzono projekt budowlany i wydano pozwolenie na rozbudowę istniejącej hali produkcyjnej poprzez wykonanie budowy z przeznaczeniem na poszerzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   41