Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 411/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-26

, ze względu na brak pozwolenia na przebudowę, rozbudowę budynku mieszkalnego określonego przepisami art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. W rezultacie...
, w zakresie odliczeń z tytułu wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe ograniczyli się do wyjaśnienia okoliczności braku pozwolenia na prowadzenia prac budowlanych. Sporne...