Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych X

II GZ 12/23 - Postanowienie NSA z 2023-02-22

o wstrzymanie wykonania (A. Skoczylasa, Wstrzymanie przez sąd administracyjny wykonalności pozwolenia na budowę w świetle orzecznictwa NSA, Administracja. Teoria - Dydaktyka...

II GZ 32/23 - Postanowienie NSA z 2023-02-22

o wstrzymanie wykonania (A. Skoczylasa, Wstrzymanie przez sąd administracyjny wykonalności pozwolenia na budowę w świetle orzecznictwa NSA, Administracja. Teoria - Dydaktyka...

VI SA/Wa 1961/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-23

odnośnie kwestii klasyfikacji tusz. Prowadzona dotychczas korespondencja w tej sprawie nie pozwoliła uzyskać jednoznacznej odpowiedzi. W chwili obecnej nie ma podstaw...
na podstawie masy i budowy ciała świń, które dostarczyli do rzeźni. Zgodnie z art. 20 ust. 2 w drodze odstępstwa państwa członkowskie mogą zdecydować, że stosowanie tej skali...

VI SA/Wa 2111/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-13

z prowadzoną przez wspólnika Skarżącej działalnością gospodarczą. W konsekwencji deklaracja CIT wspólnika Skarżącej nie pozwoli na poprawne ustalenie wysokości przychodu...
. 88 § 1, przy uwzględnieniu jego budowy, prowadzi do wniosku, że ukarany zostać może w szczególności:, 1) świadek, w sytuacji gdy: a) będąc obowiązany do osobistego...