Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Inspekcji Handlowej X

II OSK 2392/14 - Wyrok NSA z 2016-06-02

linię wysokiego napięcia. Wskazano, że obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę dla tych robót wynikał z art. 28 ust. 1 obowiązującej w tym czasie ustawy z dnia 24...
października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 229 ze zm.; dalej: Prawo budowlane z 1974 r.), obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę dla linii wysokiego...

VI SA/Wa 1691/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-16

kanalizacji, opinię dr hab. J. R.,, z której wynika, że rury łączone na pióro i wpust nie są właściwe do budowy kanalizacji, a także notatkę A. S. dotyczącą konieczności...
nadzwyczajnego pozwoli na ustalenie tej kwestii., W sprawie niniejszej wnioskodawca skierował oba wykluczające się wnioski jednocześnie, a organ naruszając wskazaną wyżej...