Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VI SA/Wa 1851/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-03

jak procedury administracyjne w |, |okresie projektowania, jak i na etapie uzyskania pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego, w którym ma być lokal apteki. Wspomniane...
|, |okoliczności spowodowały, że Wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę w maju 2019 r. i przystąpił do realizacji projektu dopiero w czerwcu |, |2019 r. Na dowód wspomnianych...

VI SA/Wa 734/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-24

) dotyczącej budynku mającego powstać na nieruchomości wraz z pozwoleniem na budowę pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, przy czym przedmiotowe wezwanie...
Prezydenta Miasta [...]. nr [...] informująca, że Prezydent Miasta [...]. zatwierdził projektu budowlany i udzielił stronie pozwolenia na budowę., W dniu 6 grudnia 2017 r...

VI SA/Wa 2582/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-24

) jest regulowana w przepisach ustaw szczegółowych, por. np. art. 40 PrBud (zasady sukcesji pozwolenia na budowę), art. 13 ust. 2 TransDrogU, art. 99 ust. 3 pkt 3 p.f. Art. 494 § 2...
, że zmiana nazwy apteki nie powoduje jakichkolwiek przekształceń z punktu widzenia przepisów antykoncentracyjnych. Postępowanie w przedmiocie zmiany pozwolenia na prowadzenie...

VI SA/Wa 2472/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-24

. np. art. 40 PrBud (zasady sukcesji pozwolenia na budowę), art. 13 ust. 2 TransDrogU, art. 99 ust. 3 pkt 3 p.f. Art. 494 § 2 k.s.h. pełni w istocie rolę 'wypełniacza luk...
jakichkolwiek przekształceń z punktu widzenia przepisów antykoncentracyjnych. Postępowanie w przedmiocie zmiany pozwolenia na prowadzenie apteki nie jest postępowaniem...

VI SA/Wa 2581/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-24

) jest regulowana w przepisach ustaw szczegółowych, por. np. art. 40 PrBud (zasady sukcesji pozwolenia na budowę), art. 13 ust. 2 TransDrogU, art. 99 ust. 3 pkt 3 p.f. Art...
z punktu widzenia przepisów antykoncentracyjnych. Postępowanie w przedmiocie zmiany pozwolenia na prowadzenie apteki nie jest postępowaniem w przedmiocie cofnięcia...

VI SA/Wa 558/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-23

. np. art. 40 PrBud (zasady sukcesji pozwolenia na budowę), art. 13 ust. 2 TransDrogU, art. 99 ust. 3 pkt 3 Pf. Art. 494 § 2 k.s.h. pełni w istocie rolę 'wypełniacza luk...
koncesji, zezwolenia, pozwolenia), sprzeciwu organu, który wydał koncesje (pozwolenie), a w końcu ograniczyć ją może termin, o którym mowa w art. 618 k.s.h. Należy pamiętać...

VI SA/Wa 1942/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-28

) jest regulowana w przepisach ustaw szczegółowych, por. np. art. 40 PrBud (zasady sukcesji pozwolenia na budowę), art. 13 ust. 2 TransDrogU, art. 99 ust.3 Pf. Art. 494 § 2...
(o udzieleniu koncesji, zezwolenia, pozwolenia), sprzeciwu organu, który wydał koncesje (pozwolenie), a w końcu ograniczyć ją może termin, o którym mowa w art. 618 k.s.h.. Należy...

VI SA/Wa 3556/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-21

, iż najtaniej produkty można nabyć w aptece M. Ceny w niej obowiązujące dotyczyły tańszych zamienników, co w rezultacie pozwoliło na przedstawienie informacji, że apteka...
orzekającego w niniejszej sprawie należy uznać, że zastosowana przez Skarżącą budowa czasopisma polegająca na przedstawieniu zestawienia leków i aptek, w których można te leki...