Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

IV SAB 46/99 - Wyrok NSA z 1999-10-08

w przedmiocie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę 1. zobowiązuje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do wydania orzeczenia w sprawie z odwołania Burmistrza Gminy...
Warszawa-Białołęka od decyzji Wojewody Warszawskiego z dnia [...] listopada 1996 r. Nr [...] w sprawie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę budynku - w terminie...