Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

IV SA/Wa 1077/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-24

korzystania z terenu z naruszeniem art. 13 ustawy o lasach, tzn. w sposób niezwiązany z gospodarką leśną oraz ubieganie się o pozwolenie na budowę na chronionym prawem gruncie...
się o pozwolenie na budowę na chronionym prawem gruncie leśnym., Nie zasługuje na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 7, art. 77 § 1 K.p.a. i art. 80 K.p.a. poprzez brak...

I OSK 3007/17 - Wyrok NSA z 2018-05-25

o zrzeczeniu się rozprawy., W uzasadnieniu przypomniano stan faktyczny sprawy, podnosząc, że w sprawie wydano już decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą sporne działki...
decyzji o pozwoleniu na budowę. W tym zakresie występuje bezpośredni związek pomiędzy opisanymi decyzjami, a interes prawny skarżącej ma charakter konkretny, indywidualny...

IV SA/Wa 2126/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-25

do nieruchomości, zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania...
', co uwzględnia wcześniejszą realizację obowiązków prawnych, w tym uprzedniego dokonania zgłoszenia prac geodezyjnych i otrzymania licencji. Oczywistym jest że teren budowy należy...

VIII SA/Wa 661/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-17

do nieruchomości, zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania...

VIII SA/Wa 679/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-17

sądowych lub czynności cywilnoprawnych, dotyczących w szczególności: granic nieruchomości, praw do nieruchomości, zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń...
na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości. Obowiązek zgłoszenia prac geodezyjnych...

IV SA/Wa 1189/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-15

, w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę były i są prowadzone prace budowlane., W ocenie skarżącej o klasyfikacji gruntu jako las nie przesądza treść uproszczonego planu...
, że nie zmieniła sposobu użytkowania działki i działa w zakresie uzyskanego pozwolenia na budowę. W jej ocenie niedopuszczalne jest pozostawanie w obrocie prawnym...

I OSK 655/13 - Wyrok NSA z 2014-11-04

własności i praw nabytych. Skarżąca wskazała, że na przedmiotowej działce ewidencyjnej, w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę były i są prowadzone prace budowlane...
na budowę. W jej ocenie niedopuszczalne jest pozostawanie w obrocie prawnym decyzji w przedmiocie gleboznawczej klasyfikacji gruntów sprzecznej z decyzją o pozwoleniu...

IV SA/Wa 833/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-27

wydano pozwolenie na budowę),, utwardzone ciągi komunikacyjne, fundamenty po i pod domkami letniskowymi, uzbrojenie terenu (sieć energetyczna, sieć wodociągowa, szamba...
. W. z dnia [...] marca 1966r. sporządzonego przez Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Terenów Rolnych, w S.;, - po zakończeniu inwestycji, na które uzyskano pozwolenie...

IV SA/Wa 687/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-26

fotokopię udzielonego skarżącej w dniu [...] maja 1985 r. pozwolenia na budowę pawilonu usługowego., W odpowiedzi na skargę organ drugiej instancji wniósł o jej oddalenie...

VIII SA/Wa 605/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-30

, (zależność decyzji o pozwoleniu na budowę od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), jak i zależność (związek o charakterze procesowym) spowodowana...
1   Następne >   3