Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

II SAB/Łd 220/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-22

zakres dozwolony przez prawo budowlane - 2 % będący nieistotną zmianą nie wymagającą uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę,, 3) nie wykonał prawidłowo stężeń...
podwykonawcy jak za własne zgodnie z § 16 ust. 5 umowy o wykonawstwo., Zgodnie ze wspomnianą umową skarżąca miała zakończyć budowę do 30 października 2020 r...

III SA/Gl 1780/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-11

określenie ram, które pozwolą państwom członkowskim rozwiązywać problemy, z jakimi borykają się obecnie przedsiębiorstwa, przy zachowaniu integralności unijnego rynku...
Zasady Budowy Klasyfikacji pkt 7, wyjaśniono jedynie, że przeważającą działalnością jednostki statystycznej jest działalność posiadająca największy udział wskaźnika...