Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

I SA/Wa 364/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-18

. [...] został na podstawie wydanego w dniu [...] marca 1998 r. pozwolenia na użytkowanie zasiedlony., Skargę na decyzję Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału...
zaliczkowej i bezzwrotnej na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów jest ekwiwalentem pieniężnym, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jeżeli pozwolenie...

III SA/Gd 334/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-06-23

zajmowanej kwatery., Z uzasadnienia obu decyzji wynika, że Bernard D. otrzymał pomoc finansowa, w formie zaliczkowej na budowę domu jednorodzinnego w C., w kwocie l 317376 zł...
na budowę domu. Tego samego dnia organ wydał inną decyzję nakazującą Bernardowi D. opuszczenie ww. kwatery., W uzasadnieniu swoich decyzji organ odwoławczy podniósł...