Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

III SAB/Kr 45/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-13

te są zagwarantowane przez Wojewodę, jednak będą wypłacone dopiero w kolejnym roku kalendarzowym (i budżetowym). Jednocześnie zaczęto wymagać dostarczenia pozwolenia na budowę...
do załatwienia sprawy dotyczącej przyznania zasiłku do kwoty 100.000 zł na budowę domu po powodzi zaistniałej w maju i czerwcu 2010 r. (sprawa zarejestrowana pierwotnie...

III SAB/Kr 29/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-10

zostaną przekazane dopiero w roku 2012 r. z uwagi na to, że skarżący nie posiadają jeszcze pozwolenia na budowę. Organ podkreślił, że mając na uwadze powyższe wyjaśnienia...
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, w tym między innymi do kwestii związanych z dokonaniem zgłoszenia lub uzyskaniem pozwolenia na budowę takich obiektów...