Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

III SA/Wa 1054/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-11

przedwstępnej ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę przez kupującą spółkę,, 2) wykonania w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy przedwstępnej audytu...
do uzyskania pozwolenia/pozwoleń na budowę/budowy budynków wraz z przyłączami i układem komunikacyjnym. Wnioskodawczyni oświadczyła przy tym także, że w przypadku...

I SA/Gl 1397/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-18

. Dla działki [...] warunki zabudowy dla Spółki wydano w dniu [...]r., a dla działki [...] - [...]r. Spółka wnioskowała również o wydanie pozwolenia na budowę...
i takie pozwolenia uzyskała. Pozwolenie na budowę dla działki nr [...] wydane zostało w dniu [...]r., a dla działki nr [...] w dniu [...]r. W 2021 r. Wnioskodawczyni zamierza...

I SA/Kr 895/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-21

do działki [...] jak też [...], po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawcy o pozwolenie na budowę z dnia 29 maja 2009 r., na podstawie ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy...
, zostały wydane decyzje zatwierdzające projekty i udzielające pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, których powierzchnia użytkowa miała...

I SA/Rz 912/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-03-05

Wnioskodawca zamierza starać się o wydanie pozwolenia na budowę., W uzupełnieniu wniosku z dnia 30 września 2019 r., Wnioskodawca wskazał, że nieruchomość nie wchodzi...
wody. Wnioskodawca nie posiada projektu budowlanego domów, które mają być wybudowane i nie złożył jeszcze wniosku o pozwolenia na budowę. Wnioskodawca będzie zamieszczać...

I SA/Rz 788/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-14

oraz przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Prezydent Miasta decyzją z dnia {...} lipca 2019 r. nr {...} zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę...
na nieruchomości. Adresatem pozwolenia na budowę była Spółka, która zgodnie z pierwotnym planem - miała być odpowiedzialna za sprzedaż nieruchomości do zewnętrznego podmiotu...

I SA/Gd 2200/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-03-11

., tj. z chwilą wejścia w życie MPZP, dla Nieruchomości 2 Sprzedający 1 nie podejmował żadnych działań w celu uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. Sprzedający...
projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oraz innych wszelkich aktów administracyjnych, które okażą się niezbędne w celu realizacji inwestycji prowadzonej...

I SA/Gd 2220/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-03-11

oraz decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. Dla Nieruchomości 2 (działki [...]) przed uchwaleniem MPZP (tj. w dniu 30 grudnia 2009 r.) wydano decyzję o warunkach zabudowy...
pozwolenia na budowę. Sprzedający nabyli nieruchomość do majątku osobistego w celach prywatnych i nie było ich pierwotną intencją dalsza jej odsprzedaż. Nieruchomość...

I SA/Gd 2221/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-03-11

terenu oraz decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. Dla Nieruchomości 2 (działki [...]) przed uchwaleniem MPZP (tj. w dniu 30 grudnia 2009 r.) wydano decyzję o warunkach...
w sprawie pozwolenia na budowę. Sprzedający nabyli nieruchomość do majątku osobistego w celach prywatnych i nie było ich pierwotną intencją dalsza jej odsprzedaż. Nieruchomość...

I SA/Rz 913/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-03-05

za wydanymi warunkami zabudowy dla powyższej działki Wnioskodawca zamierza starać się o wydanie pozwolenia na budowę., W uzupełnieniu wniosku podano, że Wnioskodawca...
się podatnikiem podatku VAT?, 2) Czy jeśli zdecyduje się uzyskać pozwolenie na budowę na powyższej działce 10 domów w zabudowie szeregowej i takie pozwolenie uzyska, to sprzedając...

I SA/Gd 1507/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-08

i przeprowadzenia procesu deweloperskiego, Spółka Komandytowa 11 lutego 2008 r. uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę domów jednorodzinnych na części działek wchodzących w skład...
na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej dla poprzednich użytkowników wieczystych. Decyzję o pozwoleniu na budowę najpierw przepisano (decyzja z 22 lutego 2008 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   60