Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

II SA/Lu 470/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-07-07

budowlane w toku procedury uzyskiwania przez skarżącą pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji położonej na części działek objętych zarządzeniem, ale i włączenia...
jakiekolwiek obiekty o wartości historycznej. Obecnie starosta podjął zawieszone postępowania o pozwolenie na budowę. Termin załatwienia sprawy wyznaczył na dzień 16...

II SA/Bd 437/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-11-07

projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę. Pismem z dnia [...] kwietnia 2008r. K. S., S. S., L. K. oraz J. S.-K. wnieśli...
i udzielenia pozwolenia na budowę, zarejestrowanej pod sygnaturą II SA/Bd [...]., Pismem z dnia [...] czerwca 2008r. K. S., S. S., L. K. oraz J. S. - K. wnieśli...

II OZ 1125/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-17

. 778 ze zm.), czy też w postępowaniu w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. Dz.U....
kolejowej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, decyzji w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę lub rozbiórkę bądź...

II OSK 36/22 - Wyrok NSA z 2022-05-30

udzielił pozwolenia na budowę schodów wewnętrznych wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego i pomieszczenia garażu na pomieszczenia warsztatowe w budynku...
o wydanie pozwolenia na budowę o takiej treści został złożony jeszcze przed doręczeniem wyroku NSA z dnia 26 sierpnia 2021 roku co nastąpiło w dniu 30 września 2021...

II SA/Bd 624/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-09-15

ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] grudnia 2001., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia...
. na decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] grudnia 2001, Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Skargę kasacyjną...

II SA/Bd 622/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-09-15

ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] sierpnia 2000 r. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...
. na decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] sierpnia 2000 r. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Skargę kasacyjną...

II SA/Bd 623/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-09-15

ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] września 2000 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...
. na decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] września 2000 r. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Skargę kasacyjną...

II SA/Bd 982/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-01-12

pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę o wznowienie postępowania, sygn. akt II SA/Bd 437/08. Postanowieniem z dnia 7 listopada 2008 r., wydanym w sprawie o sygn...
., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, odrzucił skargę., Pismem z dnia [...] listopada 2008 r. skarżący złożyli skargę o wznowienie...

II SAB/Wa 1090/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-15

na poniżej wskazane pytania:, 1) czy w 1999 r. Burmistrz [...] wydawał jakąkolwiek decyzję o pozwoleniu na budowę, ewentualnie na wejście w teren względnie czy wpłynęło...
- [...] października 2015 r., podał iż z posiadanych rejestrów wynika, że nie wydał decyzji o pozwoleniu na budowę, ani wejście w teren dotyczące budowy linii energetycznej...

II SA/Bd 622/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-12

2000r. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę. II SA/Bd 622/08, Uzasadnienie, Pismem z dnia...
[...] sierpnia 2000r. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga...
1   Następne >   +2   +5   +10   30