Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

I OSK 2846/23 - Postanowienie NSA z 2023-12-20

. [...] o powierzchni [...] ha położonej w [...] przy ul[...] uregulowanej w KW [...] w oparciu o art. 211 u.g.n. Przepis ten stanowi, że osoba, która na podstawie pozwolenia...
na budowę wybudowała przed dniem 5 grudnia 1990 r. ze środków własnych garaż na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa lub własność gminy, a także jej następca prawny...

III OSK 2690/21 - Wyrok NSA z 2023-11-16

decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nr 3136/98 z dnia 2 lipca 1998 r. otrzymał pomoc finansową na budowę domu., Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia...
naruszenia przepisów prawa materialnego i prawa procesowego należy w pierwszej kolejności rozpatrzyć te ostatnie, ponieważ pozwoli to następnie ocenić właściwe zastosowanie...