Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Wr 559/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-18

. nr [...], którym wstrzymano roboty budowlane prowadzone przez spółkę wykonywane bez wymaganego pozwolenia na budowę, związane z budową zespołu budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi...
o wszczęciu postępowania w sprawie budowy zespołu budynków opisanych na wstępie, wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę. Postanowieniem z dnia [...] r...

II SA/Wr 75/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-15

[...][...]-[...], wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych...
których stwierdził prowadzenie robót budowlanych na podstawie nieprawomocnej decyzji z [...].08.2018r. (znak [...]) o pozwoleniu na budowę, wydanej przez Starostę...

II SA/Wr 146/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-22

. na decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2021 r. nr IF-O.7840.324.2021.MWD w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji udzielających pozwolenia na budowę...
Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę. Z przedłożonych...

II SA/Wr 55/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-06

z siedzibą w K. na decyzję Wojewody O. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku...
pozwolenia na budowę budynku mieszkalno-usługowego na działkach nr 170/7 i nr 170/8 w K. w zakresie planowanego istotnego odstąpienia od projektu budowalnego obejmującego...

II SA/Wr 370/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-23

bez pozwolenia na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z gabinetem lekarskim i zadaszoną wiatą I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...
przez uczestników bez pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego wraz z gabinetem lekarskim, wiatą zadaszoną jak również wykonania fundamentów budynku garażowego na działce...

II SA/Wr 394/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-24

Wojewody D. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę...
K.W. zatwierdził projekt budowlany i udzielił E.L. pozwolenia na budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 190/44, AM-5, obrąb S., gmina K.W.. Decyzja...

II SA/Wr 174/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-07

i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku hotelu wraz z przyłączami oddala skargę. Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu decyzją z dnia...
organ I instancji zatwierdził projekt budowlany i udzielił skarżącemu pozwolenia na budowę budynku hotelu wraz z przyłączami na posesji przy ul. [...] we W. wraz z przebudową...

II SA/Wr 446/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-09-15

., nr [...] o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu A. sp. z o.o. pozwolenia na budowę hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym budynku wartowni, infrastruktury...
. nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę na rzecz spółki A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która obecnie...

II SA/Wr 412/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-19

. z dnia 17 kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia w całości postępowania pierwszej instancji w sprawie zmiany decyzji udzielającej pozwolenia na budowę...
czerwca 1992 r. ([...]) udzielającej Kopalni Węgla Kamiennego '[...]' - w likwidacji pozwolenia na budowę inwestycji obejmującej adaptację nieczynnego stawu osadowego...

II SA/Wr 540/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-11-14

o udzieleniu pozwolenia na budowę oddala skargę w całości. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] maja 2018 r., nr [...] Wojewoda [...] - po rozpatrzeniu odwołania J...
bliźniaczej i 1 budynku wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr [...] i nr [...] w [...]i udzielającą pozwolenia na budowę na rzecz [...] Sp...
1   Następne >   +2   +5   +10   100