Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Rz 1259/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-01-22

r. nr [...] w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję...
: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia B.R. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji...

II SA/Rz 1322/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-16

przeniesienia decyzji w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Starosty z dnia [...] czerwca...
pozwolenia na budowę., Stan faktyczny i prawny sprawy ze skargi na powyższą decyzję przedstawia się następująco., Decyzją Nr [...] z dnia [...] listopada 2018 r. znak...

SA/Rz 532/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-01-26

[...] lutego 2003 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę SA/Rz 532/03, U Z A S A D N I E N I E, Decyzją z dnia [...] II 2003 r. Nr [...] Wojewoda...
. udzielającą pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią handlowo-usługową w zabudowie bliźniaczej na działkach nr, nr 2002/9 i 2037 wraz...

II SA/Rz 410/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-07-20

[...] marca 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę -skargę oddala- II SA/Rz 410/11, Uzasadnienie...
., nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: [...], W podstawie prawnej organ powołał art. 104 § 1...

SA/Rz 1107/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-12-15

[...] czerwca 2003 r. nr [...] w przedmiocie zmiany pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję w części stanowiącej o odmowie zmiany ostatecznej decyzji Kierownika Urzędu...
Rejonowego [...] z dnia [...] sierpnia 1998 r. znak: [...] wydanej w przedmiocie pozwolenia na budowę; II. w pozostałym zakresie skargę oddala; III. zasądza od Wojewody...

II SA/Rz 180/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-05-04

na podstawie decyzji Naczelnika Gminy [...] z dnia 3 maja 1974 r. nr L.UG-421 P/35/74 w przedmiocie pozwolenia na budowę. Obecnie (po upływie blisko 50 lat) zachowała...
w/w pozwolenia przemawia fakt, że były one budowane mniej więcej w tym samym czasie, tj. w dacie ważności w/w pozwolenia na budowę oraz fakt, że ich łączna powierzchnia...

II SA/Rz 1288/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-05-10

2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę we wznowionym postępowaniu I. uchyla...
., nr [.] /2014 (nr rejestru organu: [.]) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę E. i M. K. ([.])., Zaskarżona decyzja została wydana...

II SA/Rz 1680/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-09-08

2015 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Starosty [...] z dnia [...] lipca...
2015 r. nr [...]; II. umarza postępowanie administracyjne w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę; III. zasądza od Wojewody...

II SA/Rz 751/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-07-19

z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. stwierdza nieważność...
wznowieniowym dotyczącym udzielenia pozwolenia na budowę. Decyzja ta została wydana w następującym stanie faktycznym:, Starosta L. ostateczną decyzją Nr [...] z dn.[....] r...

II SA/Rz 254/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-06-27

[...] stycznia 2012 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę -skargę oddala- II SA/Rz 254/12, U Z A S A D N I E N I E...
., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę garażu oraz umorzono postępowanie pierwszej instancji w całości., Jako podstawę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100