Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Po 984/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-01

stwierdzenia wygaśnięcia decyzji nr [...] Starosty S. z dnia [...] maja 2011 r., znak: [...], o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego...
. [...],[...], [...], [...] w obrębie B., gmina W. a także odmówił stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty S. z dnia [...] lipca 2012 r., znak: [...], o zmianie ww. pozwolenia na budowę...

II SA/Po 985/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-01

stwierdzenia wygaśnięcia decyzji nr [...] Starosty S. z dnia [...] maja 2011 r., znak: [...], o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego...
., gmina W. a także odmówił stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty S. z dnia [...] lipca 2012 r., znak: [...], o zmianie ww. pozwolenia na budowę., W uzasadnieniu...

II SA/Po 154/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-06-03

Powiatowego w C. wpłynął wniosek C. Sp. z o. o. [...] S. K. A. z siedzibą w K. z dnia [...] grudnia 2012 r. o wydanie pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego...
dz. nr [...])., Decyzją nr [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r. (znak: [...]) Starosta odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...

IV SA/Po 428/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-16

własną z dnia [...] marca 2009 r. znak [...], którą zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji transformatorowej [...] przewidzianych...
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, z powodu braku przyczyn wymienionych w art. 145 § 1 pkt 1, 2 i 5 kpa,, 2. odmówił uchylenia ww. decyzji...

II SA/Po 447/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-01

', 'Spółka', 'strona' lub 'skarżąca') zatwierdzenia projektu budowlanego zmian i udzielenia pozwolenia na budowę w zakresie zmian objętych wnioskiem inwestora o zmianę...
[...] 2011 r.) udzielającą Spółce pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pod nazwą: Wytwórnia [...] oraz [...], na działkach położonych w obrębie [...], gm...

IV SA/Po 1021/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-28

decyzji nr [...] z dnia [...].03.2012r. nr rej. [...] [...] o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego, wydanej na rzecz firmy B...
przedmiotowego pozwolenia na budowę lub w przypadku uznania braku podstaw do stwierdzenia nieważności, żądanie wznowienia postępowania., Jako podstawę żądania wskazano...

II SA/Po 624/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-03-11

administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę oddala skargi Decyzją z dnia [...] marca 2019 r., nr [...], Prezydent Miasta [...] umorzył postępowanie...
administracyjne z wniosku [...] Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w [...] w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę - decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] grudnia...

IV SA/Po 915/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-18

[...] z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...], znak: [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej...
[...], ul. [...] i umorzył postępowanie organu I instancji w sprawie pozwolenia na budowę., Kontrolowana decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym i prawnym...

IV SA/Po 135/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-14

[...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę Decyzją z dnia [...]października 2007 r...
. Prezydent Miasta P. zatwierdził projekt budowlany i udzielił Z. T. Sp. z o.o. w P. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze...

II SA/Po 631/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-20

[...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Wojewody na rzecz...
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji, pn. 'budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, dwu-lokalowy' przy ul. [...] w [...], działka...
1   Następne >   +2   +5   +10   100