Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

III SA/Lu 672/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-20

, decyzji na wycinkę drzew, zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na budowę). W przypadku braku obowiązku uzyskania zezwolenia, wnioskodawca miał załączyć opinię właściwego...
organu o braku podstaw do wydania pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz wydania zgody na wycinkę drzew. Ponadto wnioskodawca został wezwany do wyjaśnienia, czy w związku...

II SA/Lu 481/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-03

Wynikający z dotychczasowego brzmienia art. 28 ust. 1 p.b. wymóg ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę sprawiał, że przepis ten miał charakter przepisu...
, , Dokonana w 2015 r. nowelizacja art. 28 ust. 1 prawa budowlanego sprawiła, że obecnie w kwestii wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę zastosowanie znajdują reguły...

II SA/Lu 574/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-25

się wygaszenia decyzji Prezydenta Miasta L. z dnia [...] r. udzielającej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej '[...] pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego...
. [...] i [...], obr. [...] - [...], ark. [...] przy ul. [...]). W uzasadnieniu wniosku Spółdzielnia podała, że budowa od 15 lat nie jest prowadzona, lokale usługowe objęte pozwoleniem...

II SA/Lu 625/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-01-09

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę. Decyzją z dnia [...]. Starosta C...
. zatwierdził projekt budowlany i udzielił K. K. oraz J. J. pozwolenia na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z przyłączem wodociągowym, instalacją kanalizacji...

II SA/Lu 575/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-25

'[...]' domagała się wygaszenia decyzji Prezydenta Miasta L. z dnia [...]. r. udzielającej [...] '[...]' pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr [...] z wbudowanymi...
. [...] i [...] przy ul. [...]). W uzasadnieniu wniosku Spółdzielnia podała, że lokale usługowe objęte pozwoleniem na budowę nie zostały wybudowane, nie posiadają wejść. Ponadto budowa...

II SA/Lu 779/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-01-17

. na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przeniesienia pozwolenia na budowę oddala skargę. Decyzją z [...] czerwca 2018 r., znak: [...] Wojewoda...
przeniesienia decyzji ostatecznej Starosty [...] z dnia [...] stycznia 2007 r., znak: [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej P. J. pozwolenia na budowę budynku...

II SA/Lu 239/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-14

z siedzibą w W. na decyzję Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę oddala skargę. Wojewoda...
: [...], odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia odwołującej się Spółce pozwolenia na budowę zespołu trzech budynków handlowo-usługowych wraz z pylonem, parkingiem...

II SA/Lu 1090/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-01-24

. na decyzję Wojewody z dnia [...] września 2017 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę. Decyzją...
. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. decyzję Prezydenta Miasta C. nr [...] z dnia [...] lutego 2013 r., znak: [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę...

II SA/Lu 343/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-11-18

ze skargi G. B. na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Wojewody na rzecz G. B. kwotę...
budowlany i udzielono G. B. pozwolenia na budowę zjazdu z drogi powiatowej nr [...] na działce nr [...] położonej w miejscowości S.., W uzasadnieniu decyzji wyjaśniono...

II SA/Lu 576/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-25

'[...]' w [...] wniosła o wygaszenie decyzji Prezydenta Miasta L. z dnia [...] udzielającej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej '[...]' pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego...
wielorodzinnego nr [...] w zespole zabudowy mieszkaniowo- usługowej przy ul. [...] w L.. W uzasadnieniu wskazano, że budowa od [...] lat nie jest prowadzona, zatem pozwolenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100