Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Kr 364/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-15

.: [...]), dalej 'decyzja WZ': w części objętej decyzjami pozwolenia na budowę nr [...] z 29 lutego 2008 r. (sygn. [...]), nr [...] z 17 października 2014 r. (sygn...
.: [...]), która nie jest objęta decyzją pozwolenia na budowę: nr [...] z 6 kwietnia 2006 r. (sygn.: [...]) przeniesioną decyzją nr [...] z 29 maja 2006 r. (sygn...

II SA/Kr 242/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-09

Nr [...] w trakcie budowy w 2007 i 2008r., a wszczęta została w dniu 04.03.2010r. po otrzymaniu informacji o wyrokach WSA i NSA uchylających pozwolenie na budowę w tej sprawie.l...
-budowlanej postępowania wszczętego na wniosek inwestora o wydanie pozwolenia na przedmiotową budowę i otrzymania akt z tego postępowania. W wyniku przeprowadzonego wówczas...

II SA/Kr 1295/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-17

. znak [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
) - odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na zmianę decyzji Starosty [...] nr [...] z dnia 24 czerwca 2010 r., znak: [...] o pozwoleniu na budowę...

II SA/Kr 1056/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-10

decyzji nr [...] z 4 stycznia 2005 r. - w części objętej decyzjami pozwolenia na budowę nr [...] z 29 lutego 2008 r. (sygn. [...]), nr [...] z 17 października 2014 r...
. (sygn.: [...]), która nie jest objęta decyzją pozwolenia na budowę: nr [...] z 6 kwietnia 2006 r. (sygn.: [...]) przeniesioną decyzją nr [...]/06 z 29 maja 2006 r. (sygn...

II SA/Kr 884/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-22

pozwolenie pa budowę jest zobowiązany do jej przeniesienia na rzecz innego podmiotu o ile tylko zostały spełnione wskazane w tym przepisie przesłanki. W konsekwencji...
organ administracyjny nie może odmówić przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli tylko wnioskodawca przyjmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji o pozwoleniu...

II SAB/Kr 249/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-24

Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę I. zobowiązuje Prezydenta Miasta do wydania aktu lub dokonania czynności w sprawie załatwienia...
Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Prezydenta Miasta w sprawie wniosku z dnia 10 maja 2017 r. o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę...

II SA/Kr 1178/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-04

przeniesienia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę skargę oddala Starosta K. decyzją nr [....] ., wydaną na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7...
nr ...... osiedle C. w K. pozwolenia na budowę wydanego dla inwestora R.S. decyzją Naczelnika Miasta i Gminy K. z dnia .........1989r. dla inwestycji pod nazwą 'dom...

II SA/Kr 48/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-14

i projektu budowlanego) dotyczących realizacji inwestycji. Pozwolenie na budowę było wydane pod rządami ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane., Przedmiotowy słup...
. XX w. w oparciu o decyzję Urzędu Miejskiego w B. z 5 lutego 1988 r. znak UAN [...] o zatwierdzeniu planu realizacyjnego i pozwoleniu na budowę dwóch stacji [...] wraz...

II SA/Kr 396/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-04

[...], po ponownym rozpoznaniu wniosku z 11 lipca 2013 r. umorzył postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn...
o wydanie pozwolenia na budowę został złożony w okresie ważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr [...] z 9 marca 2012 r., znak: [...] utrzymanej w mocy decyzją...

II SA/Kr 166/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-05

decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę oraz o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...
- po wznowieniu postępowania skargę oddala Prezydent Miasta Krakowa decyzją nr [...] z 19 marca 2018 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100