Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 1391/14 - Wyrok NSA z 2016-06-28

oraz 10 szamb szczelnych) na działkach nr ew. [...] i [...] z obrębu [...] położonych przy ul. P. w W. i udzielającej L. i A. J. oraz M. T. i E. T. pozwolenia na budowę...
weryfikowanej decyzji, pozwolenie na budowę mogło być wydane wyłącznie temu kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy...

II OSK 364/15 - Wyrok NSA z 2016-11-18

bez wymaganego pozwolenia na budowę, związane z budową zespołu budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi, nieuciążliwymi lokalami usługowymi w parterach budynków...
postępowania w sprawie budowy zespołu budynków opisanych na wstępie, wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę., Postanowieniem z dnia [...] maja 2014 r...

II OSK 3163/14 - Wyrok NSA z 2016-01-15

decyzji udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji obejmującej adaptację nieczynnego stawu osadowego na składowisko odpadów stałych i przemysłowych oddala skargę kasacyjną...
we Wrocławiu zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym., Decyzją z dnia [...] czerwca 1992 r. Prezydent Wałbrzycha udzielił K., pozwolenia na budowę inwestycji...

II OSK 6/17 - Wyrok NSA z 2018-11-28

488/16 w sprawie ze skargi [...] spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę...
. na decyzję Wojewody [.]. z dnia [..] marca 2016 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym., Decyzją z dnia [.]. lipca 2001 r...

II OSK 1407/18 - Wyrok NSA z 2020-12-01

Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. uchyla zaskarżoną...
., nr [...], w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, oddalił skargę., W uzasadnieniu wyroku sąd wojewódzki wskazał na następujące ustalenia...

II OSK 1564/19 - Wyrok NSA z 2022-04-27

r. nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 23 stycznia...
przy ul. [...] [...] oraz udzielił pozwolenia na budowę w zakresie wprowadzonych zmian., Powyższa decyzja została utrzymana w mocy decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia...

II OSK 538/18 - Wyrok NSA z 2020-01-21

2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z 29 listopada 2017 r., sygn. II SA/Ol...
postępowania w sprawie pozwolenia na budowę., W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że w kontrolowanej przez niego sprawie przyczyną bezprzedmiotowości postępowania zainicjowanego...

II OSK 1045/15 - Wyrok NSA z 2017-01-18

w sprawie ze skargi [...] S.A. z siedzibą we W. na decyzję Wojewody D. z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę...
i zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego oraz udzielenia pozwolenia na budowę w zakresie wprowadzonych zmian oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II OSK 2993/15 - Wyrok NSA z 2017-08-30

faktycznym i prawnym sprawy:, Decyzją nr [...] z dnia [...] 2007 r. Starosta [...] udzielił [...] Spółka z o.o. w [...] pozwolenia na budowę stacji telefonii komórkowej...
[...] z dnia [...] 2009 r. zmieniającej pozwolenie na budowę, którą Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy decyzją z dnia [...] 2011 r. Zaś prawomocnym...

II OSK 2395/14 - Wyrok NSA z 2016-06-02

pozwolenia na budowę dla M. P. Sp. z o. o. w B.. Pozwolenie to obejmowało budowę Zakładu T., przy ul. E. [...] w B. (dz. nr [...], [...], obr. [...])., 2., Od powyższej...
postępowaniu., F. w B. w odwołaniu kwestionującym decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla spornej inwestycji, nie zgodziło...
1   Następne >   +2   +5   +10   100