Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 23/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-11-18

marca 1992 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego...
:, Czy zrealizowanie inwestycji w oparciu o ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wyłącza dopuszczalność stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę...

OPK 22/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-11-25

o pozwoleniu na budowę tego budynku. Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej W. Skoniecznego w sprawie z zażalenia Teresy S. na postanowienie...
terenu, czy też organem tym jest organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę?, podjął następującą uchwałę: Zagadnienie prawne przedstawione Naczelnemu Sądowi...

III AZP 4/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-03-26

, wykonanego bez pozwolenia na budowę, powinien być skierowany do właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, czy też adresatem takiej decyzji powinien być inwestor?, podjął...
rozbiórki na dzień 30 kwietnia 1992 r. W uzasadnieniu decyzji stwierdził, że wykonanie zabudowy balkonu /loggi/ jest robotą budowlaną wymagającą uzyskania pozwolenia na budowę...

OPK 7/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-04-09

faktycznego sprawy:, Jan i Teresa K. złożyli wniosek o wydanie pozwolenia na budowę schodów do pomieszczenia biurowego, zlokalizowanych w obrębie pasa drogowego ulicy...
się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. Kwestionuje zarzut zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia. Akcentuje uzyskanie pozwolenia na budowę schodów w obrębie pasa drogowego...

OPK 6/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-04-09

pozwolenie na ich budowę wydane przez właściwy organ w sprawach budowlanych, a ponadto projekt wybudowania schodów do kantoru został zaakceptowany przez ówczesnego zarządcę drogi...
w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę obiektu'. Jeśli więc wymagane było zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację obiektu /art. 39 ust. 3 ustawy o drogach...

III AZP 21/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-09-26

Wykonanie obiektu budowlanego na podstawie ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę nie w każdym wypadku wyłącza jej uchylenie w postępowaniu wznowieniowym...
. z dnia 29 września 1994 r., (...) w przedmiocie zatwierdzenia planu zagospodarowania działki budowlanej i udzielenia pozwolenia na budowę, po rozpoznaniu na posiedzeniu...

III AZP 3/91 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1991-05-29

powyższy został wzniesiony bez jakiegokolwiek pozwolenia na budowę. W czasie budowy tego budynku dla terenu, na którym został on wzniesiony, nie było żadnego planu...
, gdy wzniesienie jego nastąpiło bez pozwolenia na budowę /wyrok NSA z dnia 25 września 1981 r. I SA 1933/81 - ONSA 1981 Nr 2 poz. 94/. Niemniej jednak, jak wskazuje NSA, poglądu...

FPK 3/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-07-01

., w której przewidziano taką stawkę dla 'budynków letniskowych'. Wymieniony organ w związku z tym wskazał, że z pozwolenia na budowę wspomnianego budynku wynikło, że udzielono...
jest na terenach rekreacyjnych przeznaczonych pod zabudowę letniskową. W tej sytuacji organ podatkowy uznał, że skoro zgodnie z pozwoleniem na budowę wspomniany budynek...

FPK 2/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-07-01

, że z pozwolenia na budowę wspomnianego budynku wynikło, że udzielono je na wzniesienie budynku letniskowego przeznaczonego na cele rekreacyjne. Podkreślono...
podatkowy uznał, że skoro zgodnie z pozwoleniem na budowę wspomniany budynek jest budynkiem letniskowym, to do '(...) ewentualnego opodatkowania go stawką podatku...

VI SA 13/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-09-25

ochrony interesów osób trzecich nastąpi w toku postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę. Jeśli bowiem - zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego - ustawodawca odmawia...
sąsiedniej nieruchomości mógłby blokować proces inwestycyjny, a wreszcie że ochrona uzasadnionych interesów należy do organu udzielającego pozwolenia na budowę, wobec czego...
1   Następne >   2