Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSK 173/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-26

Zażalenie Elżbiety L., Józefa L., Jana L. od postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2004 r. OSK 173/04 o odrzuceniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Elżbiety L., Józefa L., Jana L. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 21 lipca 2003 r. (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić zażalenie.