Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 57/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-03-14

Wl-I.7840.15.65.2022.JW w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oddala skargę. Przedmiotem skargi...
lipca 2022 r. znak AB.6740.421.2021.MT o odmowie przeniesienia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę., W stanie faktycznym sprawy skarżący wystąpił 9 maja 2022 r...

II OSK 752/22 - Wyrok NSA z 2023-07-18

na budowę i rezygnacja z realizacji robót budowlanych dotyczących jednego z dwóch obiektów budowlanych objętych pozwoleniem na budowę i pozostawienie tego obiektu w stanie...
niezmienionym stanowi istotne odstąpienie od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę, podczas gdy inwestor jest uprawniony, a nie zobowiązany do wykonania robót...

II SA/Rz 1478/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-04-14

15 września 2022 r.nr I-XIII.7721.5.2.2021 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...
[...] (dalej: 'Starosta'/ 'organ I instancji') Nr 583/2017 z dnia 18 października 2017 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla S.B. prowadzącego...

II SA/Go 492/23 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2023-11-08

architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Wojewody [...] na rzecz strony skarżącej I. S. i Z. S. - wspólników...
: [...] Prezydent Miasta zatwierdził projekt budowlany i udzielił Z. i I.S. wspólnikom spółki cywilnej ,,S' pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami...

II SA/Kr 742/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-02-15

. decyzji pozwolenia na budowę Starosty Myślenickiego z dnia 30.07.2021 r. i odmową zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla Inwestora S. Sp...
o pozwoleniu na budowę. Decyzją z dnia 16 grudnia 2021 r. Wojewoda Małopolski uchylił w całości decyzję Starosty Myślenickiego z dnia 30 lipca 2021 r. o pozwoleniu...

II SA/Bk 856/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-02-16

Z. R. i A. R. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] września 2022 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala...
i budowę budynku mieszkalnego), odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Państwu Z. i A. R. pozwolenia na rozbiórkę istniejącego budynku mieszkalnego...

IV SA/Po 166/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-05-19

Prezydenta Miasta P. z 5 grudnia 2022 r. (znak: [...]) odmawiającą zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę z 12 maja 1986 r. (znak: [...]) obejmującej budowę obiektu...
faktycznym i prawnym., Decyzją z 12 maja 1986 r. (znak: [...]) rozstrzygnięto na rzecz inwestora o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu sakralnego (budynek zaplecza...

II OSK 966/20 - Wyrok NSA z 2023-04-04

PINB w P. Nr 317/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. W uzasadnieniu wskazał, że wystąpienie zależności pomiędzy pozwoleniem na budowę a pozwoleniem na użytkowanie...
nie oznacza automatycznego uznania, że należy stwierdzić nieważność decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie w przypadku wyeliminowania z obrotu prawnego pozwolenia na budowę...

II SA/Łd 328/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-01-17

-I.6740.22.2020 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą V. Sp. z o.o. pozwolenia na budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Elektrociepłowni...
września 2020 r. wniosku o pozwolenie na budowę, 15 listopada 2021 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla wspomnianej wyżej inwestycji., Od powyższej...

II SA/Go 620/23 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2023-11-30

dwustanowiskowego - na terenie działki nr [...] (zrealizowanej na podstawie pozwolenia na budowę udzielonym przez Prezydenta Miasta z dnia [...] czerwca 2021 r...
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także poinformowano, że wymienione...
1   Następne >   +2   +5   +10   100