Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 364/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-15

.: [...]), dalej 'decyzja WZ': w części objętej decyzjami pozwolenia na budowę nr [...] z 29 lutego 2008 r. (sygn. [...]), nr [...] z 17 października 2014 r. (sygn...
.: [...]), która nie jest objęta decyzją pozwolenia na budowę: nr [...] z 6 kwietnia 2006 r. (sygn.: [...]) przeniesioną decyzją nr [...] z 29 maja 2006 r. (sygn...

II SA/Bk 30/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-10

r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję...
nie prowadził postępowania w sprawie robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia [...] stycznia 2014 r. znak [...], jak też inwestor nie zawiadamiał...

II OSK 6/17 - Wyrok NSA z 2018-11-28

488/16 w sprawie ze skargi [...] spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę...
. na decyzję Wojewody [.]. z dnia [..] marca 2016 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym., Decyzją z dnia [.]. lipca 2001 r...

II SA/Łd 999/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-22

na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia [...], nr [...] oraz z dnia [...], nr [...]., W tak ustalonym stanie faktyczno - prawnym, Powiatowy Inspektor Nadzoru...
się jego uchylenia i umorzenia postępowania oraz wskazując, że decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia [...] wraz z dziennikiem budowy została wydana pierwotnemu inwestorowi...

II SA/Wr 55/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-06

z siedzibą w K. na decyzję Wojewody O. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku...
pozwolenia na budowę budynku mieszkalno-usługowego na działkach nr 170/7 i nr 170/8 w K. w zakresie planowanego istotnego odstąpienia od projektu budowalnego obejmującego...

II SA/Sz 435/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-09-27

: [...] o przeniesieniu z Przedsiębiorstwa Budowlano-Inżynieryjnego [...] na Spółkę pozwolenia na budowę - decyzji z [...] r. znak: [...] zatwierdzającej projekt budowlany...
i udzielającej pozwolenia na budowę budynku sanatoryjno-wypoczynkowego z kompleksem basenowym, usługowym, restauracją, bazą zabiegową wraz z garażem podziemnym i całą...

II SA/Sz 1391/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-07

ze skargi Gminy K. na decyzję Wojewody Z. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oddala...
decyzji Starosty [...] z [...] r., Nr [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gmina pozwolenia na budowę - orzekł o utrzymaniu w mocy decyzji organu...

II SA/Sz 1333/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-01-31

i udzielającej pozwolenia na budowę oddala skargę. Po rozpatrzeniu odwołania Gminy [...] od decyzji Starosty [...] z dnia [...] r., znak: [...], mocą której stwierdzono...
wygaśnięcie decyzji Starosty [...] z [...] r.,, Nr [...], znak: [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie [...] pozwolenia na budowę sieci kanalizacji...

II SA/Sz 1375/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-01

. na decyzję Wojewody Z. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oddala skargę. Wojewoda...
. z [...] r., Nr [...], znak: [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej G. P. pozwolenia na budowę - orzekł o utrzymaniu w mocy decyzji organu I instancji...

II SA/Sz 1332/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-01

. na decyzję Wojewody Z. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oddala...
decyzji Starosty K. z [...]., Nr [...], znak: [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie K. P. pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100