Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Po 428/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-16

własną z dnia [...] marca 2009 r. znak [...], którą zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji transformatorowej [...] przewidzianych...
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, z powodu braku przyczyn wymienionych w art. 145 § 1 pkt 1, 2 i 5 kpa,, 2. odmówił uchylenia ww. decyzji...

II SA/Wr 370/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-23

bez pozwolenia na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z gabinetem lekarskim i zadaszoną wiatą I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...
przez uczestników bez pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego wraz z gabinetem lekarskim, wiatą zadaszoną jak również wykonania fundamentów budynku garażowego na działce...

IV SA/Po 135/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-14

[...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę Decyzją z dnia [...]października 2007 r...
. Prezydent Miasta P. zatwierdził projekt budowlany i udzielił Z. T. Sp. z o.o. w P. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze...

II SA/Bd 214/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-05-12

[...] z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 1. uchyla...
. znak ..., po rozpatrzeniu wniosku 'A' w T., odmówił stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia ... 2011 r. ... o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego...

IV SA/Po 260/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-09

[...] marca 2015 r., nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę Decyzją z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] ([...]) Starosta [...], wskazując na art...
w [...] (dalej jako Inwestor) o zmianę decyzji Starosty nr [...] z dnia [...] grudnia 2012 r. o pozwoleniu na budowę parku wiatrowego [...] - zmienił ww. ostateczną decyzję...

II OSK 164/14 - Wyrok NSA z 2015-09-29

[...] kwietnia 2008 r. (nr [...]) dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia skarżącym pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego...
i udzielił A. i G. M. pozwolenia na budowę opisanego budynku mieszkalnego., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze, ostateczną decyzją z [...] lipca 2012 r...

II SA/Lu 343/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-11-18

ze skargi G. B. na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Wojewody na rzecz G. B. kwotę...
budowlany i udzielono G. B. pozwolenia na budowę zjazdu z drogi powiatowej nr [...] na działce nr [...] położonej w miejscowości S.., W uzasadnieniu decyzji wyjaśniono...

II SA/Gd 763/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-02-04

-budowlanego o rozważenie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie nadania kategorii przedmiotowemu obiektowi ze względu na przyrost kubatury rozbudowanego obiektu...
, gdyż decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna 13 września 2013 r.., Następnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pismem z 18 października 2013 r. zawiadomił...

II SA/Gd 261/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-09-16

. na decyzję Wojewody z dnia 23 marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę. W dniu 29 września 2014 r...
. do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek Ł. P. o wydanie pozwolenia na budowę: budynku mieszkalnego jednorodzinnego rekreacji letniej, budynku gospodarczego...

IV SA/Po 1394/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-03

w [...], pozwolenia na budowę fabryki samochodów nowej generacji [...] we [...], na działkach o nr ewid...
obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W sprawach dotyczących pozwolenia na budowę, definicja...
1   Następne >   +2   +5   +10   100