Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 559/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-18

. nr [...], którym wstrzymano roboty budowlane prowadzone przez spółkę wykonywane bez wymaganego pozwolenia na budowę, związane z budową zespołu budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi...
o wszczęciu postępowania w sprawie budowy zespołu budynków opisanych na wstępie, wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę. Postanowieniem z dnia [...] r...

II SA/Wr 174/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-07

i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku hotelu wraz z przyłączami oddala skargę. Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu decyzją z dnia...
organ I instancji zatwierdził projekt budowlany i udzielił skarżącemu pozwolenia na budowę budynku hotelu wraz z przyłączami na posesji przy ul. [...] we W. wraz z przebudową...

II SA/Wr 412/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-19

. z dnia 17 kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia w całości postępowania pierwszej instancji w sprawie zmiany decyzji udzielającej pozwolenia na budowę...
czerwca 1992 r. ([...]) udzielającej Kopalni Węgla Kamiennego '[...]' - w likwidacji pozwolenia na budowę inwestycji obejmującej adaptację nieczynnego stawu osadowego...

II SA/Bd 1288/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-26

nr [...] z dnia [...] lipca 2013 r. Prezydent Miasta B. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia dla M. Sp. z o. o. ul. P., B. na budowę Z. dla B.-T. Obszaru...
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) - zwaną dalej ustawą: 'z 2008 r.', poprzez wydanie decyzji pozwolenia na budowę przed uzyskaniem decyzji...

II SA/Wr 618/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-03

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego...
ostateczną decyzję Prezydenta W. z dnia [...] r. nr [...], którą zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę M. i B. C. dla inwestycji polegającej na budowie...

II OSK 687/13 - Wyrok NSA z 2014-09-26

okolicznościach sprawy:, Decyzją z dnia 6 września 2011 r. Starosta Bielski zatwierdził projekt budowlany i udzielił Spółdzielni Mieszkaniowej w B. pozwolenia na budowę...
architektoniczno-budowlany udzielając pozwolenia na budowę. Wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. wzór decyzji o zatwierdzeniu...

II SA/Sz 1425/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-26

o pozwoleniu na budowę oddala skargę W dniu 9 sierpnia 2012 r. '' Stowarzyszenie L. N. wystąpiło z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w sprawie dopuszczenia do udziału...
w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek w obrębie w gminie z wniosku ''., Starosta...

II SA/Bd 158/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-10

A. G. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę. II...
. 267, dalej zwanej k.p.a.), zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę 'elektrowni wiatrowych [...], wys. 150 m, średnica śmigła 90 m, fundament...

II SA/Wr 760/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-23

na decyzję Wojewody D. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stawu rybnego i umorzenia...
decyzję Starosty L. z dnia [...] r., nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą K. S. i M. S. pozwolenia na budowę stawu rybnego na działkach...

II SA/Kr 1102/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-05

projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: 'nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku...
zostały wykonane przed wydaniem powyższej decyzji o pozwoleniu budowę, jak również przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy powołanej w ww. decyzji o pozwoleniu na budowę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100