Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol

II SA/Kr 364/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-15

.: [...]), dalej 'decyzja WZ': w części objętej decyzjami pozwolenia na budowę nr [...] z 29 lutego 2008 r. (sygn. [...]), nr [...] z 17 października 2014 r. (sygn...
.: [...]), która nie jest objęta decyzją pozwolenia na budowę: nr [...] z 6 kwietnia 2006 r. (sygn.: [...]) przeniesioną decyzją nr [...] z 29 maja 2006 r. (sygn...

II OSK 1558/14 - Wyrok NSA z 2016-03-01

w niezrealizowanej dotychczas ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budową nr [...] z [...] marca 2001r. zmienionej decyzją nr [...] z [...] kwietnia 2004r., zmienionej decyzją...
o pozwoleniu na budowę. Przewidziane w tej decyzji obiekty nie zostały przez inwestora wybudowane i oddane do użytku. W związku z tym inwestor jak i organ rozpoznający sprawę...

II SA/Bd 329/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-07-12

, w tym z możliwości przeniesienia. Pełnomocnik skarżącej wskazał także na różnicę miedzy pozwoleniem na budowę, które nie jest aktem trwałym (wygasa w przypadku zaniechania prac...
terenu uzyskano wiele różnych decyzji i zostają one wygaszone przy udzieleniu pozwolenia na budowę, gdy w ten sposób nieruchomość otrzymuje konkretne przeznaczenie. Nadto...

II SA/Kr 215/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-13

o pozwoleniu na budowę z dnia 26 stycznia 2017 r. oraz zatwierdził projekt budowlany zamienny. Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lutego stała się ostateczna w dniu 27...
[...]) w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych...

II OSK 762/19 - Wyrok NSA z 2022-03-10

), przez jego błędną wykładnię polegającą na nieprawidłowym przyjęciu, że ma on zastosowanie jedynie w sytuacji obowiązywania w obrocie prawnym decyzji o pozwoleniu na budowę, podczas...
gdy z brzmienia przepisu wynika konieczność wydania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę., W skardze kasacyjnej wniesiono o uchylenie zaskarżonego wyroku...

VIII SA/Wa 416/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-23

trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a następnie [...] sierpnia 2014 r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, która stała się ostateczna [...] września...
zarzucił naruszenie przepisów prawa tj.:, 1) art. 61 ust. 1 u.p.z.p. poprzez błędną wykładnię i niezasadne przyjęcie, że istnienie decyzji o pozwoleniu na budowę czyni...

II SA/Łd 837/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-19

wyżej decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] r., nr [...], o warunkach zabudowy z tego powodu, że inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę., Wspomnianą na wstępie...
I instancji złożył Ł. S. wskazując, że jako inwestor powinien mieć prawo zmienić zdanie, co do kształtu realizowanej przez siebie inwestycji po uzyskaniu pozwolenia na budowę...

II SA/Kr 1402/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-10

.) oraz na podstawie art. 104 kpa Prezydent Miasta zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla Inwestora 'S' Sp. z o.o. dla I etapu zamierzenia...
1 kpa. Nie stosuje się jednak powołanego wyżej przepisu art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę., Przedmiotem...

II OSK 1094/11 - Wyrok NSA z 2012-10-11

Wielkopolskiego z dnia [...] października 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżony...
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty Poznańskiego z dnia [...] sierpnia 2010...

II OSK 1804/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

[...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji zmienionej decyzją w sprawie pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję, 2. zasądza...
[...] stycznia 2018 r. nr [...] o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego 'A' stanowiącego I etap inwestycji zespołu zabudowy mieszkalnej, wielorodzinnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100