Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Sz 398/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-28

tej nieruchomości. Wznoszony budynek powstaje na podstawie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, nie zaś pensjonatu, hotelu lub innego podobnego budynku komercyjnego...
pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, nie zaś pensjonatu, hotelu lub innego podobnego budynku komercyjnego nie przynosi na moment wydania zaskarżonej decyzji żadnych...

III SA/Wa 1826/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

wraz z prawami autorskimi projektu, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę. Organ w toku postępowania nie zażądał od Spółki złożenia oświadczenia majątkowego...
pozwoliłyby na osiągnięcie celu zabezpieczenia., Skarżąca argumentuje, że zastosowane środki zabezpieczające są dla niej nadmiernie uciążliwe. Z akt egzekucyjnych sprawy wynika...

I SA/Lu 597/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-02-16

. Ordynacja podatkowa (aktualnie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.), dalej: O.p.', W ocenie spółki pozwoliłoby to na odzyskanie przez nią płynności oraz powrót...
lub statku morskiego w budowie zastawem wpisanym do rejestru okrętowego (hipoteka morska przymusowa); (4) ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości...