Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

III SA/Wa 1826/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

wraz z prawami autorskimi projektu, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę. Organ w toku postępowania nie zażądał od Spółki złożenia oświadczenia majątkowego...
pozwoliłyby na osiągnięcie celu zabezpieczenia., Skarżąca argumentuje, że zastosowane środki zabezpieczające są dla niej nadmiernie uciążliwe. Z akt egzekucyjnych sprawy wynika...

I SA/Lu 597/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-02-16

. Ordynacja podatkowa (aktualnie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.), dalej: O.p.', W ocenie spółki pozwoliłoby to na odzyskanie przez nią płynności oraz powrót...
lub statku morskiego w budowie zastawem wpisanym do rejestru okrętowego (hipoteka morska przymusowa); (4) ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości...