Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol

II SA/Op 234/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-09-23

[...] z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę. Pismem z dnia 19 lutego 2008 r...
zatwierdzono projekt budowlany i udzielono A Sp. z o.o. w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej '[...]'. Jako podstawę wznowienia wnioskodawca wskazał art. 145...

II SA/Kr 706/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-27

ostatecznego uchylenia pozwolenia na budowę tej stacji. Istotnym jest, że pomimo, że inwestor w chwili budowania posiadał pozwolenie na budowę tego obiektu to decyzja ta została...
o pozwoleniu na budowę. Decyzją z dnia 21 czerwca 2004 r. Wojewoda [...] uchylił decyzję Starosty [...] z dnia 23 stycznia 2003 r. o pozwoleniu na budowę oraz ostateczną...

II SA/Po 781/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-16

. z o.o. (właścicielowi pobliskich działek - uw. Sądu) pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę magazynu automatycznego wysokiego składowania z częścią...
sprawy., Decyzją z dnia [...] lutego 2020 r., [...] Starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił C. sp. z o.o. pozwolenia na budowę dla wyżej opisanej inwestycji (k...

II OSK 183/20 - Wyrok NSA z 2021-03-04

i udzielenia pozwolenia na budowę 1. uchyla wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2019 r., sygn. akt II OSK 2913/17; 2. uchyla wyrok Wojewódzkiego...
i pozwoleniu na budowę., Wyrokiem z 16 października 2019 r., sygn. akt II OSK 2913/17 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną J. B. od ww. wyroku WSA...

II SA/Gl 1035/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-15

[...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzje Wojewody [...]: z dnia [...] r...
o wznowienie postępowania w sprawie decyzji wydanej w dniu [...] r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę Panu Y. T. w zakresie rozbudowy budynku...

II SA/Kr 1049/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-24

odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę skargę oddala. D. M. pismem z dnia 21 sierpnia 2021r. złożyła skargę...
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (decyzja z 29.05.2018 r., nr [...].[...], znak: [...]) budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wraz...

II SA/Gd 880/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-10-25

Wojewody z dnia 25 sierpnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżoną decyzję w punkcie 2 oraz decyzję...
pozwolenia na budowę na terenie działki [...] przy ulicy [...] w S.. Wnieśli ponadto o wstrzymanie wykonania decyzji - pozwolenia na budowę na terenie tej działki...

II OSK 266/16 - Wyrok NSA z 2017-02-01

nr [...] z dnia [...] stycznia 2012 r. Wskazaną decyzją zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego 'D', jako II etapu...
stanowić podstawy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę., Wojewoda Wielkopolski postanowieniem z dnia [...] września 2014 r. [...], działając w oparciu o przepis art...

II SA/Wr 670/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-25

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. uchyla wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2013 r., wydany w sprawie o sygn. akt II SA/Wr...
zatwierdzono projekt budowlany i udzielono przedsiębiorcy pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z lokalem usługowym o funkcji biurowej...

VII SA/Wa 1842/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-25

. nr [...] odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] wydanej dla [...][...] Sp. z o.o. [...]., z siedzibą w [...]- pozwolenia na budowę zespołu...
, że decyzją z dnia [...] kwietnia 2014 r. Prezydent m. [...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił [...][...] Sp. z o.o. [...] z siedzibą w [...], pozwolenia na budowę...
1   Następne >   +2   +5   +10   35