Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

II OSK 1935/17 - Wyrok NSA z 2018-02-07

65 dni decyzji z [...] października 2013 r. nr [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie A. K. i pozwolenia na budowę budynku oświetlenia solarnego...
liczyć 'od dnia złożenia wniosku o wydanie' decyzji o pozwoleniu na budowę. Przepis ten należy odczytywać łącznie z art. 61 § 3 i art. 64 § 2 Kpa, bowiem skutecznym...

II SA/Bk 179/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-06-20

z [...] lipca 2007 r. Nr [...] w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Zakładowi Energetycznemu B. D. sp. z o.o. pozwolenia na budowę i przebudowę linii...
się postępowanie nieważnościowe w stosunku do pozwolenia na budowę, którego dotyczy również przedmiotowe postępowanie wznowieniowe., Zarówno w odpowiedzi na skargę...

II OZ 780/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

w sprawie wniosku z dnia 19 marca 2015 r., złożonego na podstawie art. 73 § 3 k.p.a. o umożliwienie zapoznania się z aktami sprawy, dotyczącymi pozwolenia na budowę dla P. sp...
lutego 2016 r. Sąd odrzucił skargi w sprawach II SAB/Lu 9/16 i II SAB/Lu 10/16 ze względu na ich niedopuszczalność., Akta sprawy dotyczącej pozwolenia na budowę...

II SA/Go 219/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-07-02

prowadzi postępowanie ([...] ) w oparciu o przepis art. 51 ustawy Prawo budowlane, dotyczące robót budowlanych zrealizowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę...
zrealizowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, obejmujących prace wykonane względem obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce [...] przy granicy...

II SO/Bk 31/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-01-16

. nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą inwestorom (w tym Z. R.) pozwolenia na budowę obejmującego rozbiórkę istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zaliczonego...
. z dnia [...] października 2019 r. Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę istniejącego budynku...

II SO/Gd 16/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-01

. U. na bezczynność Starosty w sprawie wniosku o wznowienie postępowania dotyczącego pozwolenia na rozbudowę postanawia: 1/ wymierzyć Staroście grzywnę w wysokości 2800 zł...

II SA/Po 452/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-24

, że w żadnej decyzji nie został określony termin rozbiórki. Jedynie w decyzji nr [...] z dnia [...] kwietnia 2009 r. o pozwoleniu na budowę oznaczono w pkt 3 termin...
, że termin rozbiórki przedmiotowegobudynku został oznaczony w pkt 3 decyzji nr [...] Prezydenta Miasta P. z dnia [...] kwietnia 2009 r., nr [...] o pozwoleniu na budowę (k. 21-22...

VII SO/Wa 18/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-10-19

odwoławczego Wojewody [...] od decyzji Prezydenta [...] z dnia [...] lipca 2018 r., nr [...], o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej...
odwoławczego Wojewody [...] od decyzji Prezydenta [...] z dnia [...] lipca 2018 r., nr [...], o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi...

VII SO/Wa 15/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-16

[...] odwołanie od decyzji Starosty [...] z [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. [...] w L.. Wobec...
uwzględnił w niniejszej sprawie niewielki okres zwłoki w przekazaniu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę oraz powody, które nie pozwoliły organowi zachować...

II SA/Go 264/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-11

, czy w związku z ich budową były wydane decyzje w przedmiocie pozwolenia na budowę. W czerwcu 2011 roku przeprowadzono kolejne oględziny nieruchomości. Następnie PINB...
czy obiekty budowlane - garaż i wiata - na sąsiedniej nieruchomości, położonej w [...] zostały postawione na podstawie ważnych pozwoleń na budowę., Dnia [...] października...
1   Następne >   +2   +5   11