Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wiążące informacje stawkowe X

I SA/Lu 211/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-06-29

i udzieleniu pozwolenia na budowę. W pozwoleniu na budowę wskazano kategorię obiektu jako: IX/XVII. Kategoria IX obejmuje: budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery...
, pozwolenia na budowę albo skutecznego zgłoszenia, pozwolenia na użytkowanie albo skutecznie dokonanym zawiadomieniu o zakończeniu budowy. W przypadku budynku zrealizowanego...

III SA/Wa 344/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-19

, w szczególności na podstawowych założeniach budowy PKWIU 2015, natomiast nie skupiła się na dalszej części tj. zakresie rzeczowym grupowań obejmującym usługi. Zdaniem DKIS...
te posłużyły do dokładnego wyjaśnienia treści żądania Strony, tj. do określenia zamkniętego katalogu czynności wykonywanych w celu wyświadczenia usługi, co pozwoliło...