Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

VI SA/Wa 3272/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-18

, takich jak: 'zarządzanie nieruchomościami, inwestowanie w budowę domów na sprzedaż, pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości'. Wnioskodawca wniósł o stwierdzenie...
w budowę domów na sprzedaż, pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości'. Wskazał, że z tytułu rejestracji spornego znaku towarowego prowadzi działalność objętą klasą 36...

VI SA/Wa 1234/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-05

towarowy BAUTECH nr [...] w zakresie usług z klasy 37, tj. usług budowy budynków w stanie surowym z instalacjami, natomiast w punkcie drugim oddalił sprzeciw w pozostałym...
nr [...]. W takich też granicach organ rozstrzygnął złożony sprzeciw, podając, że w wykazie towarów i usług spornego znaku towarowego występują: usługi budowy budynków w stanie surowym...

VI SA/Wa 1233/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-05

ochronne na znak towarowy BAUTECH nr [...] w zakresie usług z klasy 37, tj. usług budowy budynków w stanie surowym z instalacjami, natomiast w punkcie drugim oddalił...
nr [...]. W takich też granicach organ rozstrzygnął złożony sprzeciw, podając, że w wykazie towarów i usług spornego znaku towarowego występują: usługi budowy budynków...

VI SA/Wa 2046/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-18

, budowy lub zestawienia (jednego) przedmiotu o trwałej postaci, wyróżnionego cechami znamiennymi, a więc dowód braku jego nowości wymaga przedstawienia wcześniejszego...
art. 94. ust. 1 Pwp wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy...

VI SA/Wa 1605/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-02

słowny Logistics Park [...] przeznaczony do oznaczania następujących usług w klasach:, 37: budowanie dróg kolejowych; budowa linii kolejowych; budowa infrastruktury...
działalności zgłaszającego w zakresie prowadzonej inwestycji polegającej na budowie Parku Logistycznego. Skarżąca wskazała, że koncepcja parku logistycznego to jedna...

VI SA/Wa 1606/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-02

znak słowny PARK LOGISTYCZNY [...] przeznaczony do oznaczania następujących usług w klasach:, 37: budowanie dróg kolejowych; budowa linii kolejowych; budowa infrastruktury...
działalności zgłaszającego w zakresie prowadzonej inwestycji polegającej na budowie Parku Logistycznego. Skarżąca wskazała, że koncepcja parku logistycznego to jedna...

VI SA/Wa 1000/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-27

bowiem, że w opisie nie został przedstawiony konkretny przykład wykonania urządzenia (budowa urządzenia). Jedynie przy okazji omawiania cech sposobu oraz opisywania rysunków...
potrzebne do ich zrealizowania w postaci przedmiotu materialnego określonego za pomocą cech technicznych dotyczących jego budowy. Organ zauważył, że zgłaszający przewiduje...

VI SA/Wa 2532/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-26

: usługi budowlane w zakresie budowy domów mieszkalnych i lokali użytkowych, zagospodarowanie nieruchomości, usługi developerskie polegające na informacji budowlanej...
, prowadzeniu nadzoru budowlanego, zabezpieczaniu budynków przed korozją, przygotowywaniu terenu pod budowę , wykonywaniu instalacji budowlanych oraz prac izolacyjnych, prac...

II GSK 1086/18 - Wyrok NSA z 2021-07-23

elementy budowy komory i ściany zostały uszczegółowione przez podanie przykładowego materiału. Ponadto organ podkreślił, że ujawnienie wynalazku następuje w całym opisie...
etapy budowy i montażu komory (czyli odtworzenia wynalazku) na podstawie przedmiotowego opisu. Skarżąca nie wskazała, dlaczego uważa, że przedstawione przez organ etapy...

VI SA/Wa 2706/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-22

do otrzymania oraz, czy spełnia wymagania branży tytoniowej., Dodatkowo Urząd wskazał na istotne różnice w budowie chemicznej nikotyny i cytozyny i w różnych właściwościach...
stosowania w branży tytoniowej., Zgłaszający odniósł się również do uwagi Urzędu na temat różnej budowy chemicznej nikotyny i cytozyny. W jego ocenie zarzut braku...
1   Następne >   +2   +5   +10   14