Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

II FSK 1443/05 - Wyrok NSA z 2006-11-17

r. Burmistrz Miasta M. przeniósł na skarżącego pozwolenie na kontynuowanie budowy zespołu wielorodzinnego, wydane uprzednio Krystianowi K. Dokonując samoobliczenia...
budynku, bowiem budynek ten, jako składowa część gruntu, stanowił własność właścicieli gruntu. Ponadto podatnik nie posiadał pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego...

I SA/Po 1184/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-22

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ww. wiaty; kserokopię zawiadomienia o zakończeniu budowy z [...] r., dokumentację fotograficzną wybudowanej wiaty., Opierając...
, gdy powstały obiekt nie posiada wszystkich cech budynku, przy czym kwalifikacja przedmiotu budowy w pozwoleniu na budowę nie jest wiążąca dla organów podatkowych...

II FSK 1223/06 - Wyrok NSA z 2007-10-17

., z których wynikało, że budowa budynku mieszkalnego z częścią biurową 'jest prowadzona na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz aneksu do tego pozwolenia...
' nadto zaś, że 'przedmiotowa budowa jest realizowana, nie została zakończona i nie zostało wydane pozwolenie na użytkowanie budynku (ani żadnej jego części)'. W piśmie...

III SA/Wa 261/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-12

[...] Parku Krajobrazowego. Postępowania w sprawie pozwolenia na budowę były przy tym przewlekłe., Argument ten Skarżący przytoczył dlatego, że - jak podkreślił - chciał...
się nie zgadza, nie dostrzegając związku między trudnościami z uzyskaniem pozwolenia na budowę pracowni plastycznej a trudną sytuacją Skarżącego. Skoro przez wiele lat...

I SA/Op 179/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-08-08

w kwocie 28.433 zł poniesionych w latach 2010-2013 na zakup materiałów budowlanych w związku z prowadzoną inwestycją wymagającą pozwolenia na budowę, tj. budową budynków...
zakupionej na licytacji nieruchomości gruntowej na trzy mniejsze, następnie uzyskał pozwolenia na budowę i własnymi środkami doprowadził do wybudowania trzech budynków...

I SA/Lu 531/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-09-05

. Inwestor ubiegający się o pozwolenie na budowę na obszarze terenów rolnych musi bowiem spełnić warunki zawarte w art. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu...
K. G.. S. oraz informacji wydawanych przez UG S. co do tej działki, dokumentacji związanej z pozwoleniem na budowę i przyjęciem obiektu budowlanego do użytkowania...

III SA/Wa 1238/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-22

zarobkowania z tego powodu, że miał trudności w uzyskaniu pozwolenia na budowę pracowni plastycznej, nie usprawiedliwiają umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami...
, a co za tym idzie - pozyskania środków na zapłatę podatku. Sąd z tym stanowiskiem się nie zgadza, nie dostrzegając związku między trudnościami z uzyskaniem pozwolenia na budowę pracowni...

III SA/Wa 1240/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-22

, że miał trudności w uzyskaniu pozwolenia na budowę pracowni plastycznej, nie usprawiedliwiają umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami. Ta okoliczność...
na zapłatę podatku. Sąd z tym stanowiskiem się nie zgadza, nie dostrzegając związku między trudnościami z uzyskaniem pozwolenia na budowę pracowni plastycznej, a trudną...

VII SA/Wa 1521/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-02

bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę., Postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej jest ostateczne., II...

II FSK 2309/17 - Wyrok NSA z 2018-04-04

do budynku mieszkalnego pomieszczenia z basenem bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę. Wniosek podyktowany był trudną sytuacją finansową skarżącej. Po przeanalizowaniu...
bez uzyskania stosownego pozwolenia. Uiszczenie opłaty legalizacyjnej nie jest przymusowe; opłata legalizacyjna nie zostanie przymusowo wyegzekwowana. Podmiot ma wybór. Wybór...
1   Następne >   +2   +5   +10   13