Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

VI SA/Wa 2221/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-23

do wykonania robót budowlanych jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wymagane przez prawo budowlane (art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego)., Wynika...
się do wykonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu...

I SA/Op 547/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-24

- pozwolenie na budowę oraz zawiadomienie o nadaniu nieruchomości numeru porządkowego). Wskazał, że także z operatu szacunkowego bezspornie wynika, że na działce stoi budynek...

II SA/Go 167/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-08

inwestycyjnego, lecz związana jest z postępowaniem w przedmiocie pozwolenia na budowę. Inwestor uzyskując decyzję o warunkach zabudowy uzyskuje bowiem tylko ogólną informację...
, że możliwa jest realizacja określonego rodzaju inwestycji na terenie objętym wnioskiem inwestora i uprawnia go jedynie do ubiegania się o pozwolenie na budowę, przy czym...

II SA/Wa 456/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-19

m, ale i tak weszła na teren będący własnością Państwa W., przez co władze gminy odmówiły Panu W. wydania pozwolenia na budowę wolnostojącego domu mieszkalnego...
z kredytu kupił wraz z żoną 1,16 ha ziemi k/ O. W maju rozpoczęli hodowlę indyków. W tym czasie Naczelnik Gminy O. wydał decyzję zezwalającą na budowę odlewni żeliwa...

V SA/Wa 426/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-12

zostały wykonane, a postępowanie toczy się w sprawie pozwolenia na budowę ( wyrok SN z 12.03.1993r., IIIARN 2/93, nie publ.); zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych...
społeczne własne oraz ubezpieczenie społeczne za pracowników za okres ... r., wskazując, iż jej sytuacja życiowo- finansowa nigdy nie pozwoli na spłatę zadłużenia...

IV SA/Po 341/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-28

- [...] zł, żwir - [...] zł, łącznie [...] zł, a także koszty związane z uzyskaniem niezbędnych dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę domu: geodeta - [...] zł...

V SA/Wa 2305/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-17

pozwolenia na budowę ( wyrok SN z 12.03.1993r., IIIARN 2/93, nie publ.); zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wygasły na skutek upływu czasu, na jaki zostały wydane...

VI SA/Wa 2103/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-29

było 'wykonanie dwukrotnego przewozu materiałów Zamawiającego z [...] przy ul. [...], na budowę Zamawiającego w [...], przy ul. [...]'. Termin odbioru dzieła strony ustaliły...
przez Zainteresowanego i polegające wykonaniu dwukrotnego przewozu materiałów Zamawiającego z [...] przy ul. [...], na budowę Zamawiającego w [...], przy ul. [...], nie miały charakteru...

III SA/Łd 655/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-12-08

waloryzacji. Wskazując na powyższe przepisy podkreśliła że ZUS powinien przyjąć wartość wkładu mieszkaniowego, jaką miał on w momencie wniesienia go do spółdzielni, co pozwoli...
według zasad określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy miedzy kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków...

I SA/Bk 67/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-04-09

jest bardzo trudna, gdyż dotychczasowe dochody pochłonęła budowa domu mieszkalnego, który nie jest jeszcze ukończony (poprzedni uległ zniszczeniu, w pożarze w 2001 r...
uprawniające do dopłat bezpośrednich. Skarżący jest w trakcie budowy stada bydła mięsnego,, a w tym roku nastąpił upadek trzech sztuk cieląt mięsnych., Organ zauważył...
1   Następne >   +2   +5   +10   15