Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

III RN 181/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-08

pozwolenie na budowę pawilonu gastronomicznego, z operatu szacunkowego wynika, że budynek restauracyjny składa się z dwóch części - starszej wybudowanej ok. 1982 r. i nowszej...
celem wywłaszczenia nieruchomości była budowa osiedla mieszkaniowego, to realizacja infrastruktury w postaci obiektów handlowo-usługowych oraz urządzeń towarzyszących...

II SA/Go 977/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-19

podstawy do uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku braku planu konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, a jej wydanie jest możliwe tylko po spełnieniu...

I SA/Wa 981/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-17

związane z budową nowej szkoły, do której we wrześniu 2010 r. nastąpiłoby przeniesienie uczniów likwidowanej szkoły. Zdaniem Kuratora Oświaty projektowane zmiany znacznie...
obiektu Szkoły Podstawowej nr [...]. Aktualnie nie zostały jeszcze rozpoczęte prace związane z budową nowej Szkoły Podstawowej Nr [...], do której mieliby zostać...

II SA/Sz 757/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-19

poszczególnych przedmiotów, z wyjątkiem kursu, z Podstaw Budowy Maszyn. Jednakże w końcu i z tego przedmiotu uzyskał pozytywną ocenę w dodatkowym terminie, bez powtarzania kursu...
, że tak późna rejestracja skarżącego na semestr zimowy wynikła z dobrej woli Prodziekana ds. studenckich Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, który pozwolił...

III SA/Kr 886/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-09

pokrywają się z przedmiotami wykładanymi na kierunkach uznanych za dające kwalifikacje rolnicze: 1. Maszynoznawstwo leśne (w zakresie budowy i eksploatacji maszyn uniwersalnych...
, np. ciągników i maszyn uprawowych);, 2. Gleboznawstwo leśne - w zakresie geologii, procesów glebotwórczych, budowy i chemii gleb;, 3. Szkółkarstwo leśne z zakresie...

II SA/Wa 2678/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-13

-administracyjnej wydanej decyzji., R.O. zarzucił ponadto organowi naruszenie art. 8 k.p.a. poprzez naruszenie zasady budowy zaufania i równego traktowania. Odwołujący...
decyzji podał, że uzyskana przez skarżącego suma 79 punktów rankingowych wobec co najmniej 80 punktów wymaganych do przyjęcia na studia, nie pozwoliła mu na zajęcie...

III SA/Gl 1173/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-21

się następująco., D.S., student piątego roku stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki [...] w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja...
być ujmowane takie projekty, które pozwoliły uczestnikom na zdobycie umiejętności, w których uczestniczyli oni jako osoby szkolone; w pkt 7. - takie, w których uczestniczyli...

II SA/Wa 177/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

w procesie budowy kultury jakości kształcenia;, 10) niewłaściwa obsada zajęć dydaktycznych (ich prowadzenie powierzono osobom nieposiadającym dorobku naukowego, należącego...
, że zmiana koncepcji kształcenia pozwoliła PKA na odstąpienie od zastrzeżeń dotyczących infrastruktury niezbędnej dla kierunku inżynierskiego. Natomiast przedstawienie...