Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

VII SA/Wa 2154/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-15

. K., od decyzji Wojewody [...] z dnia [...]kwietnia 2014 r., znak: [...], odmawiającej stwierdzenia, na wniosek W. K. i J. K., nieważności decyzji pozwolenia na budowę...
., wg stanu na dzień wydania decyzji pozwolenia na budowę - 15 stycznia 1993 r.), pozwolenie na budowę określa w razie potrzeby termin rozbiórki istniejącego obiektu...

II ONP 3/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-04

pozwolenia na budowę., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2018 r. sygn. akt II SA/Lu 129/09 stwierdził swoją niewłaściwość i przekazał...

II ONP 3/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-25

Skarga A. M. o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2015 r., sygn. akt II OSK 1971/14 w sprawie ze skargi kasacyjnej Wojewody P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 16 kwietnia 2014 r. sygn. akt II SA/Rz 27/14 w sprawie ze skargi A. M. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru remontu mieszkania postanawia: 1. odrzucić skargę o stwierdzenie nie...

II ONP 2/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-21

Skarga Gminy W. o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 października 2020 r. sygn. akt II SA/Wr 272/20 w sprawie ze skargi Gminy W. na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 26 marca 2020 r. nr 343/2020 w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego postanawia: 1. odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku; 2. zwrócić Gminie W...

II ONP 3/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-21

Skarga Gminy W. o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 października 2020 r. sygn. akt II SA/Wr 273/20 w sprawie ze skargi Gminy W. na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 26 marca 2020 r. nr 344/2020 w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego postanawia: 1. odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku; 2. zwrócić Gminie W...

II ONP 4/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-21

Skarga Gminy W. o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 października 2020 r. sygn. akt II SA/Wr 274/20 w sprawie ze skargi Gminy W. na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 26 marca 2020 r. nr 345/2020 w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego postanawia: 1. odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku; 2. zwrócić Gminie W...

II ONP 1/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-24

Skarga A. Ż. i R. Ż. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 września 2021 r. sygn. akt II OSK 1332/21 oddalającego skargę kasacyjną A. Ż., B. Ż. i R. Ż. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 10 marca 2021 r. sygn. akt II SA/Gd 831/20 w sprawie ze skargi A. Ż., B. Ż. i R. Ż. na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. nr WI-III.7821.1.16.2019.EK w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji d...

II ONP 4/11 - Postanowienie NSA z 2012-03-08

projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku. J. L. wniosła skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem...
Prezydenta m. st. Warszawy z dnia [...] listopada 2008 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą...

VIII SA/Wa 227/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-17

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., W dniu [...] marca 2011 r. skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
VIII SA/Wa 227/09 uchylającego decyzję Wojewody M. z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...

II ONP 1/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

Skarga Spółdzielni 'A' w K. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 grudnia 2008 r., sygn. akt II SA/Kr 1055/08 oddalającego skargę Spółdzielni 'A' w K. na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z dnia (...) kwietnia 2007 r., nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z pr...
1   Następne >   2