Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

III SA/Lu 466/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-21

lub umowę przedwstępną, 5) pozwolenie na budowę wraz z kosztorysem sporządzonym przez osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów. Stwierdzenie 'w szczególności...

III SA/Łd 829/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-11-09

pełnienia służby. Do wniosku załączył pozwolenie na budowę, kosztorys budowlany, umowę kredytową oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego., Decyzją z dnia...
roku, a więc jeszcze przed wstąpieniem do służby stałej w Służbie Więziennej złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości G. gm. G...

IV SA/Wr 340/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-12

kupna lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) sporządzoną w formie aktu notarialnego lub umowę przedwstępną;, 5) pozwolenie na budowę wraz z kosztorysem sporządzonym...
we wniosku odwołującego się, co zostało poświadczone odpowiednimi dokumentami: pozwoleniem na budowę i kosztorysem sporządzonym przez uprawnioną osobę. Odwołujący się otrzymał...

VIII SA/Wa 731/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-03

wspólności ustawowej małżeńskiej. Odwołujący się podnosi, że wspólnie z małżonką uzyskał pozwolenie na budowę dla inwestycji pod nazwą rozbudowa domu mieszkalnego przy ul...
budynku mieszkalnego przy ul. O. [...] w S., została wykonana na podstawie decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę z dnia [...] marca 2005 roku., Wojewódzki Sąd...

SA/Rz 1603/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-02-03

., Bezspornym w przedmiotowej sprawie jest fakt, że skarżący rozpoczął budowę budynku mieszkalnego na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Burmistrza Miasta [...] z 19...
maja 1998r. złożył oświadczenie, że z dniem 1 maja 1998r. uzyskał lokal mieszkalny (dom był w trakcie budowy) dodając jednocześnie, że nie jestem tam zameldowany...

II SA/Wa 1969/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-10

mieszkalnego przy ul. [...] w S. i pozwolenie na tą budowę z 2005 r. (decyzja nr [...]) oraz wyżej wspomniany akt notarialny., Dyrektor Aresztu Śledczego w R. decyzją...
na uzyskanie pomocy finansowej na budowę domu jednorodzinnego, przy ul. [...] w S., miejscowości pobliskiej w stosunku do miejsca pełnienia służby. Wskazał na kserokopie...

II SA/Rz 305/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-06-01

) o udzielenie informacji na temat użytkowania obiektu budowlanego, na który T. C. uzyskał pozwolenie na budowę. Udzielając odpowiedzi na powyższe pismo T. C...
interwencji informacji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego przez T. C. udzielił Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w piśmie z dn.13.05.2005.. Akta...

IV SA/Wr 685/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-13

[...]r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego,, * uproszczony kosztorys budowlany...
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we W. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie pomocy finansowej na budowę domu jednorodzinnego oddala skargę. Dyrektor Okręgowy Służby...

II SA/Wa 1968/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-10

z maja 2007 r., w tym ekspertyzę techniczną z grudnia 2004 r. dotyczącą oceny stanu technicznego istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. [...] w S. i pozwolenie...
informację o powierzchni domu (80 m kw.) i jego przedwojennych stropach., W dniu 6 lipca 2007 r. C. J. złożył wniosek na uzyskanie pomocy finansowej na budowę domu...

II SA/Rz 1200/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-03-08

) umowę przedwstępną kupna lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) zawartą w formie aktu notarialnego; 4) pozwolenie na budowę wraz z kosztorysem budowy domu' (ust. 3...
). Do źródłowego wniosku R. M. dołączył kopię decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego z [...] grudnia 1995 r. udzielającego pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku...
1   Następne >   3