Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

III SA/Kr 1127/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-07

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124). Oznacza to, że nie jest możliwe udzielenie pozwolenia na budowę bez wydania decyzji o lokalizacji zjazdu...
, jak również udzielenie pozwolenia na budowę zjazdu o innej lokalizacji, czy innych parametrach technicznych, niż wynikające z zezwolenia na lokalizację zjazdu.', Przepisy...

II SAB/Bd 1/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-04-28

Sprawa ze skargi Mirosława F. na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie określenia daty zwolnienia skarżącego ze służby oddala skargę

II SA/Wa 3882/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-27

. W opinii skarżącej, budowa logiczna § 4 pkt 1 rozporządzenia została tak ukształtowana, że dla spełnienia warunków w nim przepisanych wystarczy spełnienie jednego...
Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej i/lub Policji pozwoliły na deportację cudzoziemców, a także w przypadku nielegalnego zatrudnienia...

II SA/Wa 2736/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-14

z przedmiotowym zagadnieniem. Podjęte czynności, jak wskazał organ odwoławczy, nie doprowadziły jednak do ustaleń, które pozwoliłyby na wydanie zaświadczenia o treści żądanej...
w sytuacjach, w których istniało bezpośrednie zagrożenie, życia lub zdrowia)., Reasumując, skarżący uznał, że budowa logiczna przepisu § 4 pkt 1 cyt. rozporządzenia Rady...

II SA/Go 525/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-06

obowiązków nałożonych na nie przepisami prawa dot. zgłoszeń INTRASTAT,, 2) wydawanie pozwoleń związanych ze stosowaniem wspólnotowego i krajowego prawa, w zakresie statystyki...
-użytkową procesu zaopatrywania funkcjonariuszy celnych w umundurowanie oraz wspierał merytorycznie budowę systemu elektronicznego do obsługi przedsięwzięcia. Wykonywanie...