Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

II SA/Gl 1052/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-28

pozwolenia na budowę, czy pozwolenia na jej użytkowanie, protokołów odbioru itp. O ile zaś 'A' SA nie dysponuje dokumentacją archiwalną, celowe było uzyskanie...
pozwolenia na budowę urządzeń przekaźnikowych i sygnalizacji świetlnej na działce nr '1' oraz ocenić i rozważyć całość materiału dowodowego, w tym zeznań świadka J...

II SA/Po 567/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-11

' zezwolenia na jej posadowienie, pomijając następcę prawnego podmiotu, który uzyskał to pozwolenie i linię przesyłową założył. W tej kwestii Naczelny Sąd Administracyjny...
., zezwolił Zakładowi Energetycznemu P. - M. na tymczasowe zajęcie terenów stanowiących własność prywatną, leżących w pasie budowy zaprojektowanej linii napowietrznej, w tym m.in....

I SA/Gd 1097/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-06-26

za listopad 1994 r. - oddala skargę. Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej 'B.-B.' dokonało w dniu 25 listopada 1994 r. sprzedaży na rzecz Spółki z o.o. 'M...
wynika w sposób niewątpliwy, że przedmiotowy bunkier-magazyn był tylko składnikiem majątku przedsiębiorstwa, a jego stan techniczny nie pozwolił podjąć przez nabywcę...