Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol

II SA/Rz 156/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-10-21

decyzji o pozwoleniu na budowę, o jakiej mowa w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego. Prace wykonane przez właścicieli pawilonu: K. i Z. F., obejmowały wymianę pokrycia dachowego...
, nie wymagając uzyskania pozwolenia na budowę; były robotami polegającymi na odtworzeniu stanu pierwotnego budynku i nie spowodowały powiększenia bryły obiektu, jego wymiarów...

II SA/Bd 1510/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-25

r., nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę postanawia oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy. W dniu 17 czerwca 2015 r...
skargę G. i S.P. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] września 2013 r., nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę., Wojewódzki...

II SA/Bd 1510/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-07-15

2013 r., nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę postanawia oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy. Pismem z dnia 8 lipca 2015 r...
. odrzucającym skargę G. i S. P. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] września 2013 r., nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę...

II SA/Bd 1510/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-12-08

[...] z dnia [...] września 2013 r., nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę postanawia oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy...
postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

II SA/Bd 1510/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-11-14

Wojewody z dnia [...] września 2013 r., nr [...]. w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę postanawia oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy...
dotyczącego pozwolenia na budowę., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

II SA/Bd 1510/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-03-07

[...] z dnia [...] września 2013 r., nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę postanawia oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy. Pismem...
pozwolenia na budowę., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SA/Bd 1510/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-03-31

[...] z dnia [...] września 2013 r., nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę postanawia oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy. Pismem...
pozwolenia na budowę., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SA/Bd 1510/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-04-28

z dnia [...] września 2013 r., nr [...]. w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę postanawia oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy. Pismem...
pozwolenia na budowę., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SA/Bd 1510/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-06-02

[...] września 2013 r., nr [...]. w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę postanawia oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy. Pismem...
pozwolenia na budowę., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SA/Bd 1510/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-06-23

z dnia [...] września 2013 r., nr [...]. w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę postanawia oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy. Pismem...
pozwolenia na budowę., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
1   Następne >   +2   +5   +10   100