Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

III SA/Lu 146/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-26

związanych z realizacją planowanych inwestycji i ich aspektem technicznym, takich jak m.in. kontrola zgodności realizacji inwestycji z warunkami pozwolenia na budowę...
, takich jak kontrola zgodności realizacji inwestycji z warunkami pozwolenia na budowę oraz dokumentacją techniczną, kontrola jakości robót oraz jakości stosowanych materiałów...