Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Lu 671/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-03-21

. w dniu 6 września 2004 r. uzyskali pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego. Ustalono również, że w dniu 28 kwietnia 2005 r. M. K. kupił przedmiotowy lokal mieszkalny. Organ...
warunków mieszkaniowych, jednakże pod warunkiem nabycia innego budynku lub uzyskania pozwolenia na jego budowę albo nabycia innego lokalu nie później niż w ciągu sześciu...

II FSK 37/07 - Wyrok NSA z 2008-01-25

innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia., Obdarowany wraz z matką...
uzyskał pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego decyzją z dnia 30 listopada 1999 r. wydaną przez Starostę Powiatu Z., tj. jeszcze przed powstaniem obowiązku podatkowego...

III SA/Wa 763/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-16

i zwrotną pożyczkę z funduszu socjalnego. Wyjaśnił ponadto, że pozwolenie na budowę musiał oddać u pracodawcy, natomiast w Starostwie, w Wydziale Budownictwa, uzyskał...
., Strona wyjaśniła jednocześnie, że pozwolenie na budowę, na którym była wskazana jako współwłaściciel, chcąc uzyskać środki finansowe musiała oddać u pracodawcy (Fabryka...

I SA/Gd 1430/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-31

z kwietnia 1986 r., w której jako inwestor wskazany jest małżonek Skarżącej;, - Decyzja z dnia 09.05.1986 r. nr [...] dotycząca pozwolenia na budowę domu mieszkalnego...
, iż przedłożone wraz z zeznaniem SD-3 decyzje Naczelnika Miasta i Gminy z dnia 09.05.1986 i 31.07.1987 r. dot. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego zostały wystawione...

III SA/Wa 931/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-14

w tym przepisie terminu uzyskane zostanie tylko samo pozwolenie na budowę, co miało miejsce w niniejszej sprawie. Pozwolenie takie uzyskał bowiem sprzedający, a tym samym...
, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu...

II FSK 1170/09 - Wyrok NSA z 2010-11-03

uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a uzyskanie pozwolenia na budowę innego budynku nastąpiło nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zbycia...
., Obdarowana oświadczyła, że otrzymała pozwolenie na budowę domu dnia 16 stycznia 2007 r., czyli przed sprzedażą lokalu otrzymanego darowizną od rodziców. Stwierdziła...

I SA/Lu 859/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-14

, o pozwoleniu na budowę czy o podziale działki nr [...] na kilka działek budowlanych. Nie są to kwestie, które mogą być przedmiotem dowodu, bowiem podlegają...
(kwestie potencjalnego wydania pozwolenia na budowę czy podziału działki, opłacania podatku rolnego, przesłuchanie biegłego O.), albo zostały uwzględnione w opinii...

I SA/Bd 72/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-07-07

w piśmie tym poinformował organ, że oczekuje na pozwolenie na budowę na nieruchomości położonej w miejscowości S., gm. M., uprawniające do zachowania ulgi., Decyzją z dnia...
strona złożyła odwołanie, wyjaśniając, że pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego otrzymała po upływie wymaganego 6 miesięcznego okresu, z przyczyn od niej niezależnych...

III SA/Wa 2142/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-03

sześciu miesięcy uzyska pozwolenie na budowę, co umożliwi kontynuowanie ulgi mieszkaniowej. W odpowiedzi na wezwanie Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z dnia [...] października...
2007 r. dotyczące przedłożenia aktu własności nabycia innego lokalu, budynku mieszkalnego lub pozwolenia na budowę, Skarżąca przedstawiła decyzję pozwolenia na budowę...

I SA/Kr 1457/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-03-03

[...] listopada 2007 roku i uzyskanie w dniu [...] stycznia 2007 roku pozwolenia na budowę domu w gminie Z., Organ pierwszej instancji stwierdził następnie, że zgodnie z art...
lub lokalu, jeśli było uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu...
1   Następne >   +2   +5   11