Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

II FSK 1456/17 - Wyrok NSA z 2019-04-02

W przypadku budowy budynku na podstawie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 36a) u.Pr.b., dochodzi do budowy tego samego budynku na podstawie...
, że we wniosku wskazano, iż spółka 'w 2010 r. zakupiła teren budowlany wraz z pozwoleniem na budowę budynku usługowo-handlowo-biurowego z lokalami gastronomicznymi na parterze...

I SA/Gd 215/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-14

, że obszar oddziaływania obiektów objętych pozwoleniem na budowę obejmie całą działkę nr [...]. W dniu 9 lipca 2013 r. przeniesiono pozwolenie na budowę na Spółkę., Zdaniem...
budowy i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 30 maja 2014 r., zaświadczenie o przejęciu do wiadomości zgłoszonych robót budowlanych z dnia 30...

I SA/Gd 213/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-14

o pozwoleniu na budowę budynku biurowo-usługowego wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami budowlanymi. Decyzja taka została wydana w dniu 22 maja 2013 r. W jej treści...
wskazano, że obszar oddziaływania obiektów objętych pozwoleniem na budowę obejmie całą działkę nr [...]. W dniu 9 lipca 2013 r. przeniesiono pozwolenie na budowę na Spółkę...

I SA/Gd 214/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-14

, że w dniu 5 lipca 2013 r. Spółka nabyła działkę gruntu nr [...] o powierzchni 19.665 m2. Poprzedni właściciel tej działki wniósł o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę...
oddziaływania obiektów objętych pozwoleniem na budowę obejmie całą działkę nr [...]. W dniu 9 lipca 2013 r. przeniesiono pozwolenie na budowę na Spółkę., Zdaniem...

I SA/Kr 1293/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-07

.) do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu...
budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do określonej kategorii. Tym samym, przyjęcie przez ustawodawcę w art. 6 ust. 2 u.p.o.l. sformułowania...

II FSK 1926/14 - Wyrok NSA z 2016-05-19

dokumentem wskazującym datę, kiedy grunt zdecydowanie zmienia swoje przeznaczenie i zostaje wyłączony z produkcji rolnej jest pozwolenie na budowę. Od tego momentu spółka...
do zebrania pięciu dowodów tj.:, 1. deklaracji na podatek rolny za 2011 r.; 2. pozwolenia na budowę; 3. aktu notarialnego z dnia 3 listopada 2011 r.; 4. decyzji z dnia 20...

I SA/Gl 1634/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-09

w miejscowości H. Oczyszczalnia ścieków zrealizowana została na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr [...] z dnia 14 sierpnia 2014r. znak: [...], wydanej przez Starostę...
[...] z dnia 14 sierpnia 2014r. nr [...], sygn. [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Skarżącemu pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid...

III SA/Po 322/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-08-25

do momentu rozpoczęcia czynności związanych z faktycznym zajęciem gruntów na działalność gospodarczą, czyli do momentu otrzymania przez spółkę pozwolenia na budowę. Organ...
podkreślił, iż pozwolenie na budowę jest dla niego istotnym dokumentem wskazującym datę, kiedy grunt rolny zdecydowanie zmienia swoje przeznaczenie i zostaje wyłączony...

III SA/Po 126/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-04-21

, że grunty zaklasyfikowane w ewidencji jako grunty rolne do momentu otrzymania przez Spółkę pozwolenia na budowę podlegają opodatkowaniu stawką podatku rolnego. Od momentu...
zaś otrzymania pozwolenia na budowę , a co za tym idzie możliwości rozpoczęcia budowy, tj. zwiezienia materiałów budowlanych, wyznaczenia fundamentów, w ocenie organu...

I SA/Gl 818/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-11

[...] Prezydent Miasta K. zatwierdził projekt budowlany i udzielił Spółce pozwolenia na budowę 25 domów jednorodzinnych wolnostojących z garażami i infrastrukturą...
pozwolenia na budowę proces budowlany nie został rozpoczęty w żadnym zakresie, a - zgodnie z art. 37 ustawy Prawo budowlane - decyzja o pozwoleniu na budowę wygaśnie po upływie 3...
1   Następne >   +2   +5   +10   100