Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

II OZ 131/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-09

i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: oddalić zażalenie. A. i J. P. (dalej jako skarżący) wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sprzeciw od decyzji...
Wojewody [...] z dnia [...] września 2020 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę., Skarżący zarządzeniem...

II SA/Kr 1012/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-14

z tym terenem związanej'. Nie ulega wątpliwości, że taka droga dojazdowa istnieje, zaś jej ewentualne parametry będą badane przy udzieleniu pozwolenia na budowę., Kolejny...
je zrealizować. Decyzja o warunkach zabudowy zawiera tylko pewne ogólne ramy przyszłej inwestycji, która ulega konkretyzacji dopiero na etapie ubiegania się o pozwolenie...

I SA/Gl 1197/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-03

, że pojazd był pojazdem specjalnym ponieważ został wyposażony w hydroburtę, był używany jedynie na budowach i tylko i wyłącznie do transportu 'od koparki do wysypu...
do tej sprawy Kolegium stwierdziło - w oparciu o treść odwołania oraz fotografię pojazdu - że pojazd był wyposażony jedynie w hydroburtę, był używany tylko na budowach...

I SA/Gl 1195/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-03

jedynie na budowach i tylko i wyłącznie do transportu 'od koparki do wysypu'. Do odwołania dołączono także fotografię pojazdu oraz tłumaczenie z języka francuskiego...
- że pojazd był wyposażony jedynie w hydroburtę, był używany tylko na budowach, wyłącznie do transportu od koparki do wysypu. Ponadto, na podstawie karty informacyjnej organ...

I SA/Gl 1196/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-03

, że pojazd był pojazdem specjalnym ponieważ został wyposażony w hydroburtę, był używany jedynie na budowach i tylko i wyłącznie do transportu 'od koparki do wysypu...
do tej sprawy Kolegium stwierdziło - w oparciu o treść odwołania oraz fotografię pojazdu - że pojazd był wyposażony jedynie w hydroburtę, był używany tylko na budowach...

I SA/Sz 369/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-03

jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe, to oznacza, że pojazd - co do którego wygasła decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu - wciąż jest dopuszczony do ruchu...
, że brak któregokolwiek z warunków w nim wymienionych (np. brak tablic rejestracyjnych) lub nie spełnienie wymogów technicznych poprzez brak odpowiedniej ich budowy i innych...

I SA/Sz 370/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-03

pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie...
technicznych poprzez brak odpowiedniej ich budowy i innych warunków określonych w przepisach art. 71, art. 66 ustawy - Prawo o mchu drogowym powoduje, że pojazd...