Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

I SA/Lu 573/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-02-09

, Wielobranżowego Projektu Budowlanego, Dokumentacji Przetargowej i Wykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę P Komendy Wojewódzkiej Policji...
nadzoru autorskiego, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę R. przy ul. T. w L. Zgodnie z § 2 umowy termin prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określono do dnia 15 grudnia...

I SA/Gd 497/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-30

. z o. o. Spółka zauważa, że pozwolenie na budowę zostało przez Starostę wydane na rzecz Spółki w dniu 16 stycznia 2014r., stając się prawomocnym w dniu 3 lutego 2014r...
za realizację I Etapu na dzień 4.04.2014r. jest niezasadne. Po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz Spółki musiało być ono najpierw przeniesione na inwestora...

I SA/Lu 572/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-02-09

czy ustną. Nie pamiętał, czy prowadził jakieś uzgodnienia z W. W., Zeznania A. P. zostały uznane nadto za sprzeczne z wnioskiem o pozwolenie na budowę C. z dnia 12 czerwca 2006 r...
), na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę C., wynika, iż z firmą S. współpracuje on od wielu lat, przyjął do realizacji wstępne fazy projektu C. na podstawie ustnego...

I SA/Ol 125/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-26

przez C. Sp. z o.o. w G. za prace projektowe oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla przystani w miejscowości R.., W konsekwencji powyższego organ I instancji określił...
projektowe oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla przystani w miejscowości R.., Z umowy o wykonanie prac projektowych, zawartej w dniu '[...]' pomiędzy D. Sp. z o.o....

II FSK 2010/17 - Wyrok NSA z 2019-06-04

oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla przystani w miejscowości R., W konsekwencji powyższego organ I instancji określił Spółce zobowiązanie w podatku dochodowym od osób...
. faktury VAT nr [...] wystawionej przez I. Sp. z o.o. w G. za prace projektowe oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla przystani w miejscowości R., Z umowy o wykonanie prac...

III SA/Wa 653/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-09

dla danego przedsięwzięcia polegającego na budowie farm wiatrowych. Pozwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej na okres 30 lat., W dniu [...] kwietnia...
, będzie ustalona dopiero na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji określającej warunki przyłączenia do sieci oraz decyzji o pozwoleniu na budowę...

III SA/Wa 655/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-09

dla danego przedsięwzięcia polegającego na budowie farm wiatrowych. Pozwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej na okres 30 lat., W dniu 16 kwietnia 2012...
, będzie ustalona dopiero na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji określającej warunki przyłączenia do sieci oraz decyzji o pozwoleniu na budowę...

III SA/Wa 654/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-09

dla danego przedsięwzięcia polegającego na budowie farm wiatrowych. Pozwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej na okres 30 lat., W dniu [...] kwietnia...
, będzie ustalona dopiero na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji określającej warunki przyłączenia do sieci oraz decyzji o pozwoleniu na budowę...

III SA/Wa 801/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-22

płatności. Zdaniem Spółki dopiero uprawomocnienie się wszystkich decyzji o pozwoleniu na budowę stanowiło warunek dla płatności I raty, w związku z czym przychód z tytułu I i II...
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jak zauważył organ odwoławczy, uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest zatem określone jako data początkowa...

II FSK 446/07 - Wyrok NSA z 2008-05-15

rozebrane w 1995 r. były obiektami tymczasowymi niepołączonymi trwale z gruntem. Rozbiórka tego rodzaju obiektów nie wymagała pozwolenia na budowę. Natomiast hale postawione...
właściwego organu o zakończeniu budowy (art. 54 ustawy - Prawo budowlane). Pozwolenia na użytkowanie Spółka uzyskała w latach 1997 i 1998. Dyrektor IS wskazał, że kwestię...
1   Następne >   +2   +5   +10   74