Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I SA/Ol 580/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-10-29

projekt budowlany dotyczący punktu napełniania butli gazem wraz z instalacją dwóch zbiorników na gaz płynny w miejscowości Z. i wydał pozwolenie na budowę. Inwestycja...
wyłącznie w O., O. i D.. Ponadto pomimo wydania w dniu 23 lipca 2003 r. pozwolenia na budowę w Z., punktu napełniania butli gazem, nie rozpoczęto robót budowlanych...

I GSK 632/16 - Wyrok NSA z 2018-04-11

punktu napełniania butli gazem wraz z instalacją dwóch zbiorników na gaz płynny w miejscowości Z. i wydał pozwolenie na budowę. Inwestycja polegająca na budowie punktu...
decyzję zezwalającą na budowę punktu napełniania butli [...] lipca 2003 r. Nieprawdziwe okazały się więc twierdzenia strony o poinformowaniu tego Urzędu o zmianie miejsca...

III SA/Po 515/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-29

instalacji zbiornikowej dla gazu płynnego na terenie suszarni, nie uzyskał pozwolenia na budowę, nie zgłosił zamontowanych zbiorników celem rejestracji w Urzędzie Dozoru...
okoliczności faktycznych, które pozwolą uznać, że gaz płynny został zużyty do innych celów niż do napędu pojazdów samochodowych, spoczywa na podmiocie, który chce skorzystać...

I SA/Ol 330/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-06-17

lipca 2003 r. przez Wójta Gminy G. decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę punktu napełniania butli w '[...]', inwestycja ta nie została...

I SA/Bd 408/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-07-07

Sprawa ze skargi P.H.U. A. s.c. J. G., A.B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego oddala skargę

I SA/Ol 583/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-03-13

mimo zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania przez Wójta Gminy G. w dniu 23 lipca 2003r. pozwolenia na budowę, organ ten nie został zawiadomiony o terminie...
23.07.2003r. Wójt Gminy G. zatwierdził projekt budowlany - punkt napełniania butli gazem wraz z instalacją dwóch zbiorników na gaz płynny w miejscowości Z., i wydał pozwolenie...

I SA/Ol 375/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-10-23

budowlany - punktu napełniania butli gazem wraz z instalacją dwóch zbiorników na gaz płynny w miejscowości '[...]' i wydał pozwolenie na budowę na rzecz inwestora M.S....
i wydania przez Wójta Gminy w dniu 23 lipca 2003r. pozwolenia na budowę, organ ten nie został zawiadomiony o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, nie zarejestrowano...

I SA/Ol 572/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-04-08

Z. i wydająca pozwolenie na budowę została wydana w dniu '[...]', jednak brak jest zawiadomienia o rozpoczęciu budowy, brak jest informacji o zarejestrowaniu dziennika budowy...
Gminy w dniu, '[...]' pozwolenia na budowę, organ ten nie został zawiadomiony o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, nie zarejestrowano dziennika budowy...

III SA/Łd 550/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-08-19

pozwolenia na użytkowanie, projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wymaganej książki obiektu, nie była więc objęta żadnym nadzorem i nie istnieją żadne...
Inspektorat Nadzoru Budowlanego udzielił A.K. i A.S. pozwolenia na użytkowanie stacji tankowania gazem, natomiast stacja paliw płynnych użytkowana jest bez stosownego...

I GSK 1225/12 - Wyrok NSA z 2014-04-01

o pozwoleniu na budowę oraz wymaganej książki obiektu, nie była więc objęta żadnym nadzorem i nie istnieją żadne obiektywne zapisy, jakie urządzenia działały...
przewoźnej z pominięciem dystrybutora., Organ I instancji ustalił, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego udzielił A. K. i A. S. pozwolenia na użytkowanie stacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100