Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

II SA/Po 213/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-16

. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi H. P.-O. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...
na budowę postanawia odrzucić skargę /-/ A. Łaskarzewska Dnia 18 lutego 2008r. H. P. - O. działając poprzez swego pełnomocnika, będącego adwokatem złożył[...] skargę...

II SAB/Bk 81/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-12-10

w sprawie ze skargi J. W. na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie nierozpoznania odwołania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...
na budowę p o s t a n a w i a przyznać adwokatowi Ł. K. wynagrodzenie za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia i wniesienia skargi...

II SA/Bk 136/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-08-21

skargi kasacyjnej sprawy ze skargi T. B. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] grudnia 2013 r. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...
na budowę p o s t a n a w i a przyznać adwokatowi I. R. wynagrodzenie za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia i wniesienia opinii...

II SA/Bk 844/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-01-09

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a przyznać adwokatowi B. W. wynagrodzenie za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa...

II SA/Lu 422/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-07-10

z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a I. ustanowić dla E. S. adwokata o wyznaczenie...

II SA/Po 526/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-19

. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia przyznać adwokat H. K. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu...

II SAB/Bk 10/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-03-24

postępowania w celu stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a 1. przyznać radcy prawnemu J...

II SA/Bk 1087/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-31

pozwolenia na przebudowę p o s t a n a w i a przyznać adwokatowi K. Z. wynagrodzenie za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia i wniesienia...

II SA/Po 1070/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-08-23

2015r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia przyznać radcy...

II SA/Lu 610/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-24

Wniosek adwokata K. C. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi W. I. na decyzję Wojewody z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej p o s t a n a w i a I. przyznać adwokatowi K. C. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie) kwotę [...]([...]) złotych, w tym kwotę [...]([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw...
1   Następne >   +2   6